Örnsköldsvik

Liberalerna Örnsköldsvik är en aktiv politisk förening med socialliberala värderingar. Du har möjlighet att träffa oss var månad när vi har politiskt utskott (kl 18.30). För datum – följ vår facebooksida: Liberalerna Örnsöldsvik,

Vi arbetar för att påverka Örnsköldsviks framtid och ge mer inflytande till medborgare och skapa valfrihet.

E-posta ornskoldsvik@liberalerna.se om du vill komma i kontakt med oss!

Du kan följa oss på

Facebook: Liberalerna Örnsköldsvik, Ung & Liberal i Övik, Senior & Liberal i Övik

Instagram: liberalernaovik

Twitter: LiberalernaOvik


Styrelse verksamhetsåret 2020:

Erica Markusson

erica.markusson(at)liberalerna.se

Ordförande
Förtroendeuppdrag: ledamot regionfullmäktige, ersättare regionala samverkansrådet.

Bror Wallström,

Styrelseledamot & kassör
Förtroendeuppdrag: Coompanion Västernorrland (ers.).

Kurt Enberg

Styrelseledamot & vice ordförande

Förtroendeuppdrag: ersättare valberedningen Liberalerna Västernorrland.

André Strödin

Styrelseledamot andre.strodin(at)liberalerna.se

Göran Norlén

Styrelseledamot
Förtroendeuppdrag: Studieansvarig Liberalerna Örnsköldsvik, 2:e vice ordf. Liberalerna Västernorrland.

Göran Lundqvist

Styrelsesuppleant

Linnea Holmström

Styrelsesuppleant


Valberedning Liberalerna Örnsköldsvik:

Irené Wallström

Förtroendeuppdrag: Sammankallande valberedningen Liberalerna Örnsköldsvik, ledamot valberdningen Liberalerna Västernorrland, ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden region Västernorrland.

Paula Holmström
Benny Eriksson