Kramfors

Välkommen till Liberalerna i Kramfors!

Här hittar du information om Liberalernas representanter och verksamhet i Kramfors. Hittar du inte det du söker så tveka inte att kontakta oss via e-post: kramfors@liberalerna.se.

Följ oss även på Facebook: Liberalerna Kramfors

Vill du bli medlem i Liberalerna Kramfors så surfa in på www.liberalerna.se/bli-medlem

Nyheter, politiska förslag och reportage från våra events och aktiviteter hittar du i nyhetsflödet.

Vad gör vi för Kramfors?


Liberalerna i Kramfors har rivstartat det nya Kommunfullmäktige nov.-18 med 4 motioner som godkändes för beredning. Däröver en fråga samt en interpellation ställd till kommunalrådet Sahlén, dessa sköts fram till Januari fullmäktige 2019 då kommunalrådet var frånvarande fullmäktige nov. 2018.

Liberalerna Kramfors  kommer fortlöpande att lägga motioner, om hur vi kan öka valfriheten i vår kommun och hur vi kan göra kommunen mer attraktiv och tillgänglig för alla

Insändare


Här hittar du en del insändare som Liberalerna i Kramfors har skrivit

Bygg fler äldreboenden i Kramfors kommun

Kommunalskatt

I Valtider

Företagsklimat

Förstahandskontrakt

Kommunikationer för jobb och tillväxt

Individanpassad mat minskar undernäringen bland äldre

Kramfors i kris,  Kan äldreomsorgen bli bättre, Varför är skolan så viktigt

Motioner


Ett axplock av alla motioner från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på vårat arkiv här allt eftersom vi lämnar in nya motioner till kommunfullmäktige.

Motion – Biogas

En motion om Biogas

Motion – Bra ljus är en lysande idé

En motion om ljusets inverkan på vårat mående och om att modern belysning sparar både ekonomi och miljö

Motion – Hyresgaranti

En motion om att hjälpa unga in på bostadsmarknaden

Motion – Nytt hotell i Kramfors kommun

En motion om att turistmålet Höga kusten behöver fler övernattningsmöjligheter 

Motion -kommunjurist

En motion om att anställa kommunjurist för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning i kommunen

Motion – En ny era i Kramfors

En motion om att skapa en ny modern ledning av Kramfors kommun.

Motion – Ge alla barn i Kramfors ett eget bibliotek

Alla barn äger inte en egen bok. Liberalerna vill ge alla barn i Kramfors en egen bok.

Motion – Seniorboende i Kramfors

Med kommande äldreboom krävs att kommunen tänker nu på framtida boendelösningar

Motion – Industriell processtaxa

Motion – Kommun alt lokalbidrag

Motion – Tillägg och förtydligande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Motion – Utvärdering styrelsearbetet

Interpellationer


Här hittar du de senaste interpellationerna från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på här eftersom vi ställer nya frågor till ordföranden i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Interpellation 25 jan 2019- Bluffakturor, samt fråga till kommunalrådet om vår bifallna motion om Processvatten-taxa.

Interpellation – Högakustenskolan

Om situationen vid Högakustenskolan med en avstängd simbassäng som skapar oro i bygden. Man befarar att det är början på en nedläggning av skolan.

Vilka är vi?


Liberalerna i Kramfors har förtroendevalda i :

Kommunfullmäktige (Svante Ivarsson, ordinarie ledamot, P. Andelid 1:a ers., M. Söderberg 2:a ers.), Kommunstyrelsen (Peter Andelid), Produktionsnämnden (Mats Söderberg), Bildningsnämnden (Peter Andelid), Räddningstjänsten- Höga Kusten (Mats Söderberg).

Styrelsen Liberalerna Kramfors år 2019

Ordförande: Svante Ivarsson  Vice Ordf.: Elisabeth Jäntti

Sekreterare: Peter Andelid  Kassör: Matts Söderberg

Ledamot: Hedersmedlem Miriam Swedengren  Suppleant: Stina Ekbäck

Revisorer: Dan Wikner,   Kristoffer Laukka


Ordförande Svante Ivarsson

Svante är sen några år tillbaka pensionär. Han har jobbat som journalist och har vid Uppsala universitet avlagt en fil. kand. vid de filosofiska fakulteterna. Svante är intresserad av hur man bygger en effektiv kommunal förvaltning och särskilt intresserad av sociala frågor och rättvisefrågor. Han sitter som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige i Kramfors.

Svante når du på telefon 076 – 845 55 25 eller via e-post svante.ivarsson@gmail.com