Dags att folkomrösta om skolornas framtid

Liberalerna Örnsköldsvik går vidare med ett förslag om en folkomröstning om skolornas framtid mot bakgrund av Swecos utredning.
– Vi köper inte att S än en gång lägger rökridåer för att dölja helheten, säger Erica Markusson, ordförande Liberalerna Örnsköldsvik.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har nu, i likhet med sina kollegor i Luleå och Sundsvall, fått svar på beställningsuppdraget om framtiden för kommunens skolor. Utredningen landade i stordrift med utgångspunkt från den urbana normen. 
– Det var precis det utfall vi förväntat oss utifrån den Socialdemokratiska skolpolitik som vi känner igen från hela landet, konstaterar Erica Markusson. 
– Det är en rökbomb som briserar i mitten av valperioden för att dölja helheten och minska motståndet för att lägga ned små byskolor. 

Ett slag mot de med minst resurser

Liberalerna Örnsköldsvik bedömer att effekten kommer att bli att de i vår kommun som har minst resurser att göra sin röst hörd är de som kommer få stryka på foten. Vilket kommer fortsätta år efter år tills dess att alla kommunens skolor stöps i samma form. 
– Örnsköldsviks hjärta och styrka utgörs av att vi inte är lika och det finns småskaliga alternativ, säger André Strödin, kommunikatör Liberalerna Örnsköldsvik. 
– Vi erbjuder frihet till natur, eget boende och bygemenskap och en valfrihet att bo, leva och uppfostra sina barn där de vill. 

– Alla försök att stöpa hela kommunen i samma form är en påle i vårt hjärta, säger André Strödin, Liberalerna Örnsköldsvik

Förslaget kanske kortsiktigt sparar driftkostnader men  Liberalerna Örnsköldsvik bedömer att förslaget samtidigt slår sönder vår identitet och påverkar framtidens skatteintäkter.
– Vem vill flytta till en landsbygdskommun där dina barn bara kan välja mellan stora skolor? frågar André Strödin.

Stort resursslöseri 

Mandatperioden är halvvägs gången nu när utredningen presenteras och skapar stor opinion. Föräldrar och byar kraftsamlar nu för att försvara sin skola genom namninsamlingar, upprop m.m. 

– Grunden har lagts för ideellt resursslöseri, oro och missnöje, konstaterar Erica Markusson ordf. Liberalerna Örnsköldsvik

– Socialdemokraterna kommer komma fram som en räddande ängel och undanta ett flertal skolor och behöver “bara” låta de som samlat minst opinion ta smällen, förutspår Erica Markusson.
– Samtidigt kommer investerings- och underhållsbehovet fortsätta öka på alla skolor som “räddas”.

Liberalerna Örnsköldsvik varnar för att den här processen kommer fortsätta i flera år. Även om beslut säkert kommer tas så är många uttröttade i valrörelsen. Nästa gång kommer det vara en annan skola som är minst. 
– En utredning som tydligt styr skolorna till flera av de områden som råkar vara Socialdemokraternas starkaste valdistrikt måste mötas av ett motstånd som står upp för demokrati och jämlika förutsättningar i alla delar av vår kommun, konstaterar André Strödin. 

Liberalerna Örnsköldsvik vill se en folkomröstning

Mot den bakgrunden kommer Liberalerna Örnsköldsvik omgående söka samverkan och intresse för att en gång för alla ge våra medborgare en tydlig vision om kommunens skolor genom en folkomröstning som tydligt visar medborgarnas viljeinriktning. Exakt formulering måste få arbetas fram, men det finns två tydliga vägval:

  1. Örnsköldsviks skolor ska utvecklas utifrån en utvecklingsplan som utgår från från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. 
  2. Örnsköldsviks skolor ska utvecklas utifrån ett ekonomiskt perspektiv och sträva efter stordrift, likformighet och urbana normer.

/ Liberalerna Örnsköldsvik

Här hittar du vårt pressmeddelande

error