Örnsköldsvik måste ta ansvar för skolornas säkerhet

För många lärare och elever kommer höstterminen 2020 avslutas med en klump i magen. Lektioner ställs in och om de inte fylls med luft ersätts de med filmer på vita skärmar. Trots stora ekonomiska tillskott har än en gång skolorna prioriterats sist av kommunen. 

André Strödin

– Kommunen borde ha prioriterat att stärka skolornas digitala mognad, öka lärartätheten och minska klassernas storlek, konstaterar André Strödin, kommunikatör för Liberalerna Örnsköldsvik
– Istället strösslades pengar på ny ytbeläggning på vägarna i innerstan.

Otydligt ledarskap
De skolor som vill får nu frivilligt ställa om till distans-/fjärrundervisning de sista två dagarna från åk 4. Liberalerna anser att den insatsen kommer för sent och visar på kommunens otydliga ledarskap. Kommunen har mest rullat tummarna och verkar nu bli tagna på sängen av den stora smittspridningen på vissa skolor.
 – Redan tidigt i våras var det uppenbart att det fanns stora behov av att stärka den digitala kompetensen och förbereda för distans-/fjärrundervisning , säger Andre Strödin. 

Lärarförbundet: Arbetsmiljön kan bli ohållbar
Frågan om att kunna använda verktyg för distans- och fjärrundervisning är ytterst en fråga om arbetsmiljö. Det är en av många åtgärder som ska kunna sättas in för att minska risker för lärare och elever.
– Om bara några få skolor har tränat på fjärr/distansundervisning när eleverna kommer tillbaka på vårterminen kan arbetsmiljön bli ohållbar för många, säger Johanna Holmström, ordförande Lärarförbundet Örnsköldsvik. 
– Vi ser redan idag på enskilda skolor att när läget blir värre och akut måste lösas så har många rektorer svårt att i tid sätta in rätt åtgärder. 

Elever och lärare måste få vara hemma vid risk för smitta
Liberalerna Örnsköldsvik uppmanar därför kommunen att visa ett tydligt ledarskap och:

  • gå ut med tydliga rekommendationer om att skolorna omgående vid risk för ökad smittspridning ska få ställa om sin verksamhet till distans- och fjärrundervisning,
  • säkerställa att det finns digitala verktyg och kompetens som stöd för den omställningen, samt 
  • ge rektorerna förutsättningar för ett tydligt ledarskap och mandat att skapa en säker arbetsmiljö för alla som arbetar inom skolorna.

Liberalerna har i många år drivit på för att stärka ledarskapet för Örnsköldsviks skolor. De brister vi sett under det här året bekräftar att det otydliga ledarskapet skapar stora bekymmer för enskilda skolor, för lärare, elever och föräldrar. Redan 2018 lyfte vi att det måste säkerställas att det finns tydliga arbetsbeskrivningar för skolans personal. Lika viktigt är det att skolorna vet vem som har ansvar för att uppdatera riskanalyser och mandat för att säkerställa att upprättade handlingsplaner kan genomföras.

/ Liberalerna Örnsköldsvik 2020-12-18

Pressmeddelande 2020-12-17

error