Mer tillitsbaserad styrning av primärvården

Regelboken styr vårdutbudet på våra vårdcentraler i länet. Oavsett om din vårdcentral drivs i privat regi eller av regionen så är det i Regelboken det bestäms vilket vårdutbud som erbjuds i primärvården.

Ingeborg Wiksten (L), ordförande för Vårdvalsutskottet, beskriver från talarstolen att vi nu rör oss mot mindre detaljstyrning och mer tillitsbaserad styrning. Samtidigt förstärks den ekonomiska ramen för primärvården med ytterligare 10 miljoner kronor för 2020.

Nytt är också att det blir möjligt att ha mer flexibla öppettider förutsatt att vårdcentralen är öppen 40 timmar i veckan. Idag är det fasta klockslag i regelboken, men från årsskiftet kan alltså vårdcentralerna själva bestämma hur de lägger sina öppettider.

Ersättningen för ST-läkare höjs också till 85 procent av en genomsnittlig lönekostnad i syfte att stimulera läkarförsörjningen.

Det är också större fokus på barnperspektivet och FN:s konvention om barns rättigheter, som ska genomsyra samtliga vårdnivåer. Barnkonventionen blir svensk lag första januari 2020. 

Förändringarna i Regelboken träder i kraft 1 januari 2020.

error