Regler för sjukresor

Vår region har inte tidigare haft något reglemente för sjukresor men vi har för den delen inte saknat regelverk. Sjukresor är något som väcker både engagemang och känslor

Självklart ska vi åka kollektivt när det är möjligt men lika självklart måste det vara att få åka bil med en nära anhörig, särskilt när man mår riktigt dåligt efter en behandling eller operation.

Hur kan regionen underlätta för att komma till vården? Jag tänker särskilt på våra äldre och på våra medborgare som ibland kan ha ganska långt att resa. Men också att på ett enkelt sätt, som nära anhörig, kunna få följa med på besöket. Fyra öron hör bättre än två.

Det föreslagna reglementet har en hel del brister och vårdnämnderna har inte fått vara med om att forma det så vi liberaler vill följa noga hur det påverkar utsatta patientgrupper.

Vi vill att region under det kommande året särskilt utreder konsekvenserna av förändrad ersättning vid resa med egen bil.

Och att reseersättning utbetalas enligt skattelagstiftningens skattefria nivå (1,85 per km 2018) från 20 km om man samåker eller har medföljare.

Är man sjuk eller genomgår behandling som gör att man lätt blir illamående eller yr så är bil med närstående ett bra alternativ, bättre än taxi. Och bor man långt ut på glesbygd tror vi att samåkning kan vara ett bra alternativ till bussen.

Klart man ska försöka åka kollektivt men är man inte frisk är det inte alltid rimligt att kräva det i vårt stora län. 10 mil är en lång sträcka innan regionen ersätter resa med bil. vi tycker 2 mil är mer rimligt. Vi fortsätter kämpa för detta!

error