Utveckling av psykiatrin

Nu har regionfullmäktige beslutat om att skapa mobila psykiatriska omvårdnadsteam i Sollefteå-Kramfors. Beslutet innebär att man kan undvika slutenvård så långt som möjligt, den slutenvård som måste tillgripas ska vara så kort som möjligt. Den enskildes möjlighet att behandlas i sitt hem ökar och tillgängligheten till psykiatrisk öppenvård ökar.

Ofta efterfrågas delaktighet från ”golvet” när verksamheter ska förändras. Det här är just ett sådant förslag,som uppkommit av nödvändighet pga osäkerheter runt patientsäkerhet och arbetsmiljö med dagens vårdform. Ändå vill Vänstern förhala. Helt plötsligt ska fullmäktige fråga kommunerna om lov att besluta och fullmäktige ska agera specialister att besluta om exakt vilka tider på dygnet verksamheten ska utföras. Men då är man ute på hal is.

Vi borde införa mobila team inte bara i Sollefteå-Kramfors utan på alla orter i länet. Men om nu verksamheten i Sollefteå vill gå före så är vi mycket glada för det.

Sluten psykiatrisk vård är ett stort intrång i en individs personliga integritet och begränsar individens frihet i mycket hög grad. För Liberalerna är det därför viktigt när vården planeras att slutenvård ska undvikas så långt som möjligt.

Patienter som har ett större vårdbehov än dagens öppenvårdsmottagningar kan erbjuda, kan nu få stöd i hemmet, så att de slipper bli så sjuka att de måste tvångsvårdas.

De här nya mobila psykiatriska omvårdnadsteamen kommer kunna erbjuda flera hembesök per dag, anpassade efter patientens individuella behov. Och man kommer kunna anpassa antal besök över tid utifrån patientens aktuella sjukdomstillstånd. Och vården kommer även på ett mycket bättre sätt än idag kunna samarbeta med patientens familj. 

 

error