Mer frihet för funktionshindrade

Liberalernas Bengt Westerberg var ”pappa” till LSS-lagstiftningen. Sen dess har vi drivit och försvarat funktionshinderfrågor. Innan LSS var barn med omfattande handikapp hänvisade till institutioner och vuxna med handikapp fick aldrig möjlighet att ta reda på hur mycket man som individ kunde bidra med och delta i samhällslivet. Ditåt har den rödgröna regeringen drivit svensk funkispolitik sista åren. Tack vare stort och högljutt motstånd har vi nu fått dem att ändra sig. På Liberalernas landsmöte 2017 antogs ett nytt kraftfullt program för funktionshinderpolitik som ger alla individer möjligheter att vara sitt bästa jag på riktigt.

Liberalerna vill bygga ut LSS
Liberalerna vill bredda LSS, lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. På sikt vill Liberalerna slopa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans beviljad.

Avskaffa omprövningarna
Liberalernas landsmöte vill också att den schablonmässiga tvåårsomprövningen ska slopas. De återkommande omprövningarna skapar stor oro och upplevs som integritetskränkande.

Hemtjänst enligt LSS
Hemtjänst och boendestöd ska kunna ges enligt LSS. Det skulle ge många personer med funktionsnedsättning bättre levnadsvillkor.

Förbättra ledsagarservice
Partiet vill att standarden på insatsen ledsagarservice höjs.

Förstärkt lönebidrag
Liberalerna beslutade idag att taket i lönebidraget ska knytas till den allmänna prisutvecklingen. Reformen är
nödvändig för att förbättra många funktionshindrades ekonomi.

Underlätta rörelse och motion
För att motverka den höga ohälsan bland personer med funktionsnedsättning, är det viktigt att personer med
funktionsnedsättning lättare kan motionera. Därför vill Liberalerna att det införs så kallade parasportotek där
det går att låna exempelvis idrottsutrustning som sit-ski eller skridskokälkar.

 

error