Rätten att bestämma själv -hela livet

Vi lever allt längre och allt fler upplever sin 100 årsdag. Därför är det så viktigt med en liberal politik som ger frihet att bestämma själv hela livet.

Ingen vet bättre än den enskilda människan hur man vill ha det. Att äldre människor ska bedömas efter kunskap, kompetens och erfarenhet istället för kronologisk ålder är för Liberalerna självklart.

Detta gäller inte inte minst i arbetslivet. Där rätten att få vara kvar på arbetet bör höjas till 69 år.

I och med att allt fler lever längre måste också vården anpassas. Ett viktigt steg där är en stärkt primärvård, med bl.a äldrevårdsmottagningar för att förebygga och behandla ohälsa och för rehabilitering efter t.ex. stroke och olycksfall.

En stor fråga på landsmötet var huruvida den som fyllt 85 år bör ha rätt att själv bedöma om man kan eller vill bo hemma eller flytta till en plats i vård och omsorgsboende.

Ingeborg Wiksten beskrev detta så väl i talarstolen:

-”Min morbror 89 år bodde i en lägenhet där han kände sig mycket otrygg. Det var bl.a. stökiga ungdomar i trapphuset och en dement farbror som ringde på hans dörr. Men han hade alldeles för lite hemtjänst för att beviljas ett annat boende. Först efter många år med flera överklaganden i länsrätten beviljades han ett boende.

Många liberaler i kommuner runt om i landet har länge drivit frågan att det inte ska behövas biståndsbedömning efter 85 år, det hade hjälpt min morbror!”

Men även om man är yngre än 85 år kan det finnas ett stort behov av anpassat boende.

Catrin Eliasson, ombud från Sundsvall, uttryckte från talarstolen sitt bifall på ett sätt som sammanfattar förslaget mycket väl:

-”Äntligen en formulering som tar hänsyn till behov och inte bara fysik eller ålder. Det är av yttersta vikt att större hänsyn tas vid biståndsbedömning till upplevelse av ensamhet och otrygghet. Att ha rätt till anpassat boende vid en viss ålder är bra, men att ha rätt till anpassat boende när man ex är 72 år och mår dåligt av ensamhet och otrygghet är ännu viktigare. Det är Liberalt och främjar valfrihet.

 

Nu får Liberalerna en stark liberal valfrihetspolitik får alla, oavsett hur gammal man är. Självklart ska man ha rätt att välja själv hela livet.

error