Ny liberal sjukvårdspolitik

I höst har sjukvård seglat upp som den viktigaste valfrågan. Därför är det extra roligt att vi Liberaler kan presentera ett sånt genomgripande och framtidsinriktat sjukvårdsprogram.

En politik som kan minska de regionala och sociala vårdklyftor vi har i landet.

Välfärden mår faktiskt bra av fler aktörer, där patienter har rätt att välja mellan olika vårdgivare utan vinstbegränsningar,där kvaliteten på vården får styra.

Det är på tiden att det börjar löna sig att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Och proffs måste få vara proffs. Vårdbiträden behövs i vården för att sjuksköterskor och undersköterskor ska leda och utföra omvårdnadsarbetet inte springa med matbrickor, tömma sopor och städa ur salar efter att patienten gått hem. Ett jobb som vårdbiträden, eller patientnära service, är en bra väg in i vården för personer som har stor empati och medmänsklighet men saknar formell kompetens. Lika viktigt är att läkare ska träffa sina patienter och inte vara administratörer, för att öka tillgängligheten och kontinuiteten.

Vi liberaler har också varit pådrivande i digitaliseringen av vården, och snart kan alla i landet kan läsa sin egen journal på nätet. Idag finns även vården i mobilen och vårdplanering kan ske i ett videomöte på plattan.

Men kanske är det allra viktigaste att hälso- och sjukvården ger stöd till varje människa att ta ansvar för sin egen hälsa och sina levnadsvanor.

Liberalerna vill även med denna nya sjukvårdspolitik inleda ett arbete där tandvårdsstödet förstärks. Munnen är en del av kroppen och därför finns i programmet en plan för hur tandvårdsstödet stegvis kan förstärkas och då i första hand för de med låga inkomster.

 

error