Uppluckrat strandskydd, bra för landsbygden.

Eva Olstedt-Lundgren argumenterade under debatten om att krossa rådande byggnormer för en uppluckring av strandskyddet.

Förslaget innebär att kommuner ska kunna upphäva strandskyddet av hänsyn
till bostadsförsörjningen och att upphävningen inte ska prövas av länsstyrelsen per automatik.

Ett förslag med uppluckrat strandskydd skulle ge positiva effekter på den rådande bostadskrisen men även göra det möjligt att bygga vattennära på landsbygd och där skapa fler attraktiva bostäder.

Landsmötet gick dock på partistyrelsens avslagsyrkande.

error