Avskrivning av studiemedel vid flytt till ”glesbygd”

Avskrivning av studiemedel vid flytt till ”glesbygd” är ett förslag på Liberalernas landsmöte 2017. Frågan debatterades under fredagens förhandlingar.

Johan Landström, ombud från Sundsvall, vädjade till åhörarna om att tänka efter både en och två gånger innan förslaget avfärdas.

Att hela Sverige ska leva är en självklarhet, att alla individer ska nå sin fulla potential ser jag också som en självklarhet. Det här är ett förslag som kan få fler i glesbygd att ta steget mot en ny karriär.

Tänk att du är en tvåbarnspappa i Sollefteå som vill börja jobba på socialtjänsten som socialsekreterare men inte vill flytta permanent till Östersund för att plugga och därför avstår. Tänk om du då som en morot under dina första 3, 5 eller 7 år skulle få möjlighet att skriva av delar av dina studiemedel. Moroten att då plugga sociologin skulle då kanske få dig att ta det steget.

En delvis avskrivning av studiemedlet i direkt anslutning till studierna skulle då kunna vara en lösning som vi inte ska avskriva på en gång.

Johan yrkade därför bifall till förslaget. Landsmötet valde dock att avslå förslaget.

error