Vem tar ansvar för regionens utveckling?

Erica Markusson (L) betonar i debatten att det här är första delårsrapporten någonsin där landstinget kan rapportera om det nya ansvar för länets regionala utveckling. Där majoriteten kan visa hur de löst uppdraget att främja en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västernorrland.

I regional utvecklings egna delårsrapport så nämns regionens förslag till transportplan som nu är ute på remiss. Ett viktigt arbete som inte med ett ord nämns i den samlade delårsrapporten.

Hur kan det komma sig att nu, när vi själva får bestämma, har frågor som vi kämpat för lokalt i decennier – och med stöd av länsstyrelsen – tydligen plockats bort? Frågor som definitivt är viktiga för hela länets tillväxt och attraktionskraft?

Regionen har tydligen på den här korta tiden bedömt att någon tunnel för E4:an genom Örnsköldsvik inte är prioriterad för vår region. Och en plan inte krävs för hur vårt vägnät i inlandet ska klara av planperioden med bibehållen hastighet och bärighet.

Vad har majoriteten gjort inom området för regional utveckling som gör att alla delar av vårt län känner tillväxt och attraktionskraft? Vad vill ni egentligen med det regionala utvecklingsansvaret? Vad har den röd-gröna majoriteten bidragit till nu när vi har ett mer lokalt förankrat regionalt utvecklingsarbete?

Hur har den politiska planen för det regionala utvecklingsansvaret sett ut? Hur har den planen genomförts? Vilka politiska åtgärder har majoriteten på gång för att bidra till tillväxt och attraktionskraft?

I regional utvecklings delårsrapport kan man läsa att en ny regional utvecklingsstrategi ska tas fram där prioriterade frågor ska var kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap. Men hur ser arbetet ut på dessa områden idag? Vad är det majoriteten ska utgå från när de politiskt ska styra om arbetet med utvecklingsstrategin –  nu när vi har ansvaret?

Frågorna är många, svaren är få.

error