Hur går det för vården i länet?

På dagens regionfullmäktige debatterades delårsrapporten för årets första halva. Kostnadsutvecklingen skjuter i höjden!

Landstinget Västernorrland har Sveriges längsta vårdköer i slutenvården och bara hälften av patienterna opereras i tid. Låg produktion till hög kostnad inom specialistvården är inget gott betyg för den styrande röd-gröna majoriteten. 

Kan vi lita på att handlingsplanerna för HSN och FPTN kommer att leda till en ekonomi i balans? Jag undrar vad majoriteten har för förslag för att vända den här skutan? Är det dags att höja skatten igen? Under 2000-talet har skatten höjts 4 gånger! Västernorrland har redan nu ett av landets högsta skattetryck, om man räknar in kommunalskatten, sa Ingeborg Wiksten (L), från talarstolen.

Landstinget Västernorrland har jämfört med övriga landet överlägset flest stafettkostnader i förhållande till egen personal. Allt pekar på att kostnaderna kan tangera 500 miljoner, hur hämtar vi igen det?

Sjukfrånvaron har minskat något men samtidigt har medarbetare slutat och det är allt för lätt att anta att de som slutade också var de som också mådde som sämst.

Under lång tid har vi liberaler varnat för utmaningen med att klara kompetensförsörjningen för att få ordning på ekonomin! Vi har kommit med en rad förslag till åtgärder för att landstinget ska bli en bättre arbetsgivare – men tyvärr utan gehör från majoriteten. 

För att vända den här skutan behövs ett tydligare politisk ledarskap. En ledning som ser till att fattade beslut genomförs.

 

 

error