Digitalisera landstinget

Vid regionfullmäktige i april frågade Ingeborg Wiksten (L) majoriteten varför inte Västernorrland planerar att öppna en digital vårdcentral. Eftersom de klagar på fakturor från digitala vårdcentraler som länets innevånare besökt. Bara en månad senare beslutar ansvarig nämnd om att starta en digital vårdcentral. Snabbt jobbat, ett initiativ som gjorde oss Liberaler mycket nöjda.

Vid regionfullmäktige nu i juni ställde därför Ingeborg Wiksten (L) en fråga till Erik Lövgren (S) om när den första patienten kommer få kontakt med en läkare på nätet via digital vårdcentral i landstinget Västernorrlands regi?

Före tjugonde Knut nästa år fick vi till svar. Det är ett löfte som vi kommer bevaka.

Vi lämnade även till fullmäktige i juni in en motion om att uppföra en Digitaliseringspolicy. Eftersom det är den politiska ledningen som måste styra skeppet även i denna fråga.

IT-utveckling och digitalisering är en avgörande faktor för hur framgångsrikt regionen hanterar kommande samhällsutmaningar. Fullmäktige behöver därför ta ett helhetsansvar för IT och dess nytta för invånare, företag och regional verksamhet samt den demokratiska processen.

En policy behövs för att stärka landstinget Västernorrlands verksamheter och öka attraktionskraften som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet.

Digitala tjänster ska utgå från behovet hos invånare och företag i regionen, vara enkla att ta del av och samordnade med andra aktörer som t.ex. länets kommuner.

En policy stärker allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen.

 

error