Vårdval -frihets och kvalitetsreform att värna

Varför försvarar Liberalerna Vårdvalet med sån kraft? För att det inte bara är en fråga om att få välja, det är också en fråga om patientmakt. En annan anledning till varför Liberalerna tycker Vårdvalet är en sån viktig reform är att när utförare tvingas konkurrera om patienterna måste man som utförare se till att man har en attraktiv verksamhet.

Det var inte bättre förr. Att som patient få välja bort en vårdgivare som man inte är nöjd med ser vi idag som en självklarhet. Det är lätt att glömma, men det var fram till 2000-talet omöjligt. Du kunde som patient klaga men hade ingen makt att välja bort en vårdgivare som inte höll måttet. Du var tvungen att flytta för att kunna byta vårdcentral.

MEN… Vi ser idag problem med valfriheten som vi måste hantera. Vissa vårdcentraler och hälsocentraler är så populära att de inte klarar av att ta hand om alla patienter på ett bra sätt.

Lagstiftningen säger att patienten har rätt att välja Vårdcentral. Det finns inget i lagen som benämner möjlighet till kösystem eller permanenta liststopp. Eftersom läget runt om i landet ser olika ut så föreslås Alliansen att frågan om listningstak utreds och att det tills utredningen är klar ges möjlighet att bevilja ett års listningsstopp för berörda Vårdcentraler.

Nya patienter som vill lista sig på en vårdcentral med listningstak kan ställa sig på väntelista och så småningom byta dit. Det är en inskränkning i patientens valfrihet. Att inte göra någonting skulle kunna leda till patientsäkerhetsrisker och även innebära att några av våra mest populära vårdcentraler väljer att lägga ner sin verksamhet. En konsekvens som vore mycket olycklig.

Patientsäkerheten, en rimlig arbetsmiljö för personalen och möjligheter till småskalig vård är viktigt för att länets medborgare även fortsättningsvis ska kunna få god vård vid de vårdcentraler och hälsocentraler som idag är mycket populära.

Därför tror vi att listningstak med listningsköer skulle kunna vara en bra lösning för att långsiktigt värna valfriheten i Vårdvalet.

 

error