Inför haverikommission när nyckelkompetens slutar

Hur ser landstinget till att organisationen lär sig något när viktig kompetens slutar? Liberalerna tycker att landstinget inte jobbar nog strukturerat och standardiserat med den frågan.

Erica Markusson (L) skrev därför en motion om att införa en haverikommission när nyckelkompetens slutar. Som vanligt vill sossarna med Erik Lövgren (S) i spetsen hellre sticka huvudet i sanden.

Svaret antyder att motioner som denna bidrar till att sprida en negativ bild av landstinget. Erica skrev inte motionen för att sprida en negativ bild av landstinget.

-Jag skrev den eftersom det kommit till min kännedom att flertalet nyckelpersoner slutat eftersom landstinget inte tillmötesgått relativt enkla önskemål. Och att det i verksamheten fanns önskemål om en haverikommission – eftersom vår personal ser effekterna av var misslyckad rekrytering och var verksamhet som måste läggas ned, säger Erica Markusson (L) från talarstolen.

Till skillnad från många andra verksamheter kan vårdorganisationen inte bara sluta utföra uppgifter när den nödvändiga personalen slutar. Kortsiktiga dyra lösningar måste då till eftersom verksamheten inte får haverera. Men när vi lägger ned verksamhet, får böter för överbeläggningar och långa vårdköer bildas kan det kännas just som ett haveri.

Vi har högst andel inhyrd personal i landet. Primärvårdens tillgänglighet har sjunkit kraftigt och vi har längre vårdköer än alla andra landstinget/regioner i riket.

Vi behöver ta reda på varför vi tappar personal, och det på ett strukturerat sätt. Vi behöver skapa strategiska verktyg för förbättringar som gör det lättare att rekrytera så vi blir en attraktiv arbetsgivare.

Men att vidta kraftåtgärder för att utreda detta innebär enligt majoriteten att vi sprider en negativ, skadlig, bild av landstinget…

Det är precis tvärtom. Det är direkt skadligt för verksamheten att inte vilja förbättras eller ta itu med bekymret att vi inte kan behålla viktig och nödvändig personal. Vi föreslår därför ett standardiserat förfarande utfört av en objektiv kommission.

 

error