En Liberal vision -Timrå idag och framåt

image 

Mina Liberala tankar där varje innevånare ges möjlighet att göra egna val.

Jag vill  belysa 3 frågor för Timrå idag och 3-4 år framåt, nutid, planer och utveckling.Vad är det som kännetecknar Timrå kommun idag?

  • Vad är det som kännetecknar Timrå kommun idag?
  • Vilka framtidsplaner bör skapas de närmaste åren?
  • Hur lyckas vi med att skapa tilltro, trygghet och en kommun dit man känner att man vill flytta?

      1.Nuläge

Kommunen är idag en kommun med stora företagssatsningar, ett bra företagsklimat och ett kraftigt utvecklat fritidsliv.

VI har för närvarande ett av norra Europas största företagssatsningar som kommer att pågå ca 3 år framåt i tiden.

Vi har en minskande arbetslöshet och en  viss tillströmning av nya arbetstillfällen.

Vi har en relativt ung befolkning i förhållande till andra medelstora kommuner i Norrland.

Våra skolor är strategiskt placerade i olika delar av kommunen. Detsamma är det när det gäller våra vårdcentraler och sjuk- och demensvårdhem.

Bostadsfrågan är däremot ett  begynnande problem – det byggs inget samtidigt som  efterfrågan ökar.

I den första blicken ser det mesta ganska  bra ut – finns det några förbättrings-områden?  Svaret givet  – Visst finns det områden som kan utvecklas, förbättras och det krävs en hel del förnyelse inom vissa områden.

  1. Utveckling de närmaste 3-5 åren

Bostäder behövs för en ökad inflyttning till kommunen

När det gäller bostadsfrågan har vi Liberaler ett förslag för att skapa ett nytt bostadsområde. Ett bostadsområde med  plats för alla åldersgrupper i en miljö som erbjuder fina bostäder i ett havsnära läge och med jättefina fritidsområden i direkt anslutning  och ändå nära centrum och service.

Skapa ett nytt modernt bostadsområde som ger möjlighet för alla åldrar att hitta sitt framtida drömboende. Detta skall givetvis också locka till den inflyttning som kommunen så väl behöver.

Förslaget bygger på  att kommunen köper in den SCA ägda ängsmarken mellan Övre Vivstavarv och Sjösvedjan. På detta område bygger vi sedan det planerade äldrecentret där demensboendet  placeras närmast Sjösvedjan, hitom det byggs ett Trygghetsboende för 65 Plus och några radhus alternativt låga hyreshus för unga och medelålders.

Förutom ett nya bostadsområde i Vivstavarv  bör kommunen skapa  förutsättningar för att  bygga  ett Trygghetsboende i Söråker och ett mindre i Ljustorp. Som Liberaler är valfrihet en självklarhet och därför är det bra att börja med boendet.

Äldre innevånare ska kunna bo kvar i sina ”hemtrakter” även när åldern gör det omöjligt att bo kvar i sitt hus men det skall ändå finnas möjlighet att bo kvar i ”hembyn”.

Vi bör gemensamt i kommunen jobba för att förbättra den kollektiva trafiken och  i steg ett införa  prisvärda månadskort för våra pensionärer och för våra unga under 18 år. Det måste bli enkelt och prisvärt att ta bussen inom kommunen men även till Birsta  och  Sundsvall.

Som Liberaler är valfrihet en självklarhet och kommunen bör säga J till det fria vårdvalet,   JA till en friskola  och  JA till privatdriven  hemtjänst på samma sätt som vi idag har två vårdcentralen i privat regi .

Med nya bostadsområden kommer vi givetvis att se en ökad inflyttning till kommunen och för att lyckas med det krävs en ökad trygghet.

Det skall vara tryggt att bo i Timrå oavsett var man bor, det skall inte finnas  några A och B områden. Det skall vara lika tryggt oavsett om man bor i centrala Timrå,  Söråker eller Tallnäs.  Det skall vara självklart att våra medborgare fritt skall  kunna välja  utan att behöva fundera över om det är ett tryggt eller otryggt område.

För att skapa en tryggare framtid i våra områden bör vi  ha fältassistenter som jobbar i hela kommunen och som har ett mycket nära samarbete med polis och socialtjänst.

  1. Hur lyckas vi med vår framtidsplan?

Som Liberaler vill vi att det skapas ett bättre samarbete inom politiken.   Steg ett är att lägga ner den politiska prestigen i frågor som  gagnar utvecklingen.  Det behöver inte i alla lägen vara så  att en motion  från oppositionen alltid skall avslås. Det kanske är  just den motionen som bidrar till en förbättring, förenkling och kanske tom  ger bättre ekonomi.   Det är värt att testa.

Vem vinner på det arbetssättet?   Målet skall givetvis vara att alla medborgare i vår kommun skall se och känna att det blir en skillnad.

Det är alltid kreativt att tänka i nya banor oavsett vem som kommer med förslaget.

Kommunens mål på 18 500 innevånare är givetvis nåbart, målet blir klart lättare om vi så långt det är möjligt tar tillvara alla förslag som gagnar kommunen och våra innevånare.

Vi Liberaler ser 2020 som året när Timrå är en lika självklar bostadsort som Norra Kajen i Sundsvall.

Som  Liberal ser jag  2020 som de året när vi i Timrå :

  • erbjuds möjlighet att välja en kommunal eller en ”privatdriven” skola till våra barn.
  • att vi på minst en skola har börjat laga maten till våra elever på skolans egna kök med lokal producerad produkter så långt det är möjligt
  • att våra pensionärer har möjligheten att valfritt välja sin hemtjänst och givetvis skall våra äldre pensionärer kunna välja att bo på ett trygghetsboende nära hemorten.
  • att vi ärligt kan säga att flytta gärna till Timrå – Här jobbar vi för ett tryggt och säker boende oavsett vilket område du väljer.

Kan vi politiker gemensamt jobba med dessa mål så kan vi bli en mönsterkommun för alla, att leva och verka i.

Vårt motto bör vara: I Timrå ser vi varje problem som en möjlighet.

Lib_kvadrat-400px

Megan Sandberg

Liberalerna Timrå

ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden

 

 

 

 

error