Svar på L-motion En kontakt i vården

Vi har fått ett uttömmande svar med hänvisningar till Hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och regelboken. Ett väl formulerat tjänstemannasvar, skulle man kunna säga.

Men majoriteten har helt missat poängen med hela motionen. Kanske var den svår att svara på? Eftersom det är nästa två år sedan vi skrev den och idén lyfte vi redan i valet 2014.

Det hjälper föga att hänvisa till lagar och regelbok när vi lever i en annan verklighet.

Där landstinget inte lever upp till det som står i t.ex. regelboken för att vi saknar ordinarie personal. Ja men då måste vi tänka nytt och försöka lösa situationen och det är det som vår motion handlar om!

Vi har problem med att det kommer allt för många med mycket lindriga åkommor till akuten. Varför gör man det? För att man är orolig och otrygg. Den oron kostar landstinget massor av resurser men framförallt bekymmer för både patienter och anhöriga.

Oftare än man tror, kan det lösa sig med att få kontakt med någon i sjukvården som ger trygghet och kanske ett enkelt gott råd. 

För att komma till rätta med det här tycker vi Liberaler att alla kroniker borde få en kontaktperson. Det behöver inte alltid vara en läkare, vilket vi vet är omöjligt eftersom det är så många vakanser, framförallt inom primärvården. Det kan oftast fungera alldeles utmärkt med en sjuksköterska eller sjukgymnast. Bara att patienten har tillgång till ett mobilnummer eller en e-postadress när man vill fundera med någon kunnig som känner till min sjukdomsbild som r att man känner sig trygg.

För att inte tala om tryggheten för anhöriga. Låt säga att jag bor i Stockholm och har min mamma i Västernorrland. Jag ringer hem och hör att det är något som inte stämmer, jag kanske upplever mamma mer förvirrad eller hör att hon har ont på ett sätt jag inte känner igen. Att då slänga iväg ett sms till hennes kontaktsjuksköterska som i sin tur ber hemsjukvården titta förbi mamma och kolla att allt är ok… Vilken trygghet!

Först Då kanske vi kan minska på trycket på vården vid jul och sommarsemester då barnen kommer hem och ska ”passar på” att åka på akuten eller Vårdcentralen för att kolla till morsan, när man ändå är hemma

Vården behöver bättre och effektivare flöden, patienter och anhöriga behöver känna trygghet att de får vård när de behöver.

Ingeborg Wiksten

error