Akutkirurgi i Sollefteå -Stanna upp och tänk om!

Vi lever i en ny tid där vården utvecklas i snabb takt. Det som kan utföras på våra sjukhus blir alltmer avancerat och det som tidigare var avancerat kan utföras på närmaste vårdcentral. För större patientsäkerhet och bättre kvalitet måste volymerna öka och koncentreras. Men hur ska vi få ut mesta möjliga vård med begränsade resurser, en åldrande befolkning och fortsatta medicinska framsteg?

Det behövs ett radikalt omtag, där vården moderniseras så att den utgår utifrån befolkningens behov. Ta vara på den nya tekniken som i samverkan med hemsjukvård och sjukhusvård kan ge vård i hemmet. Vård nära blir effektivare resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Många ingrepp som man förr låg en vecka på sjukhus för, görs nu som dagoperation.

Det finns dessutom ett akut behov att se över hela vårdkedjan. De kan inte vara effektivt att jourlinjer som infördes för 10-20 år sedan fortfarande styr vårdutbudet. Vården måste moderniseras så att varje patient får rätt vård, på rätt plats, i rätt tid!

Majoritetens hysteriska nedskärningsförslag med endast ekonomin i fokus är ingen framkomlig väg. Vi behöver tänka nytt!5556 - Sjukvård

Vi Liberaler lämnade vid förra fullmäktige in en motion där vi föreslår att landstinget ska införa opererande team som servar alla tre sjukhusen med planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Man tar då vara på personalens kompetens som finns på respektive sjukhus och kompletterar det med ett specialiserat team. Resultatet blir att patienten får sin operation på närmaste sjukhus med bästa möjliga kvalitet.

Om man dessutom inför planerade akuta tider kan en patient som kommer in akut under kvälls och nattetid opereras dagen efter. Om det skulle bli tomma akuttider kan man införa en standby-kö för de som kan tänka sig att opereras med kort varsel. Varför vänta 3-6 månader på en operation, när du kan få samma operation redan i morgon?

Det som skiljer oss Liberaler från den rödgröna landstingsledningen är att när det finns en påtaglig oro för framtiden är vår första tanke inte nedläggning utan utveckling.

Vi yrkar därför avslag på regionstyrelsens förslag att avveckla den akuta kirurgin vid Sollefteå sjukhus och hänvisar till vårdalliansens reservation vid regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträden

 

Ingeborg Wiksten

error