Manifestation mot våld mot kvinnor

Fredag 25 november var det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Liberala kvinnor och Liberalerna deltog i Tjejjouren Skogsrås ljusmanifestation på torget i Sundsvall och efterföljande fackeltåg och föreläsning.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäls årligen ungefär 17 000 fall av misshandel där gärningsmannen varit i nära relation med offret. Våldet sker vanligtvis i hemmet – den plats som är tänkt att vara en trygg fristad.

Under 2015 utsattes 1,7 procent (cirka 129 000 personer) för någon typ av sexualbrott. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade utsatts. Betydligt fler kvinnor än män utsattes för sexualbrott förra året: 3,0 procent av kvinnorna jämfört med 0,4 procent av männen. Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015. (Källa:BRÅ)

Våld mot kvinnor är samhällets skamfläck och det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnorna från det våld som de utsätts för dagligen.

Ett vanligt missförstånd är att det bara är offret och gärningsmannen som berörs av våldet men så är inte fallet. Enligt Rädda Barnen bevittnar var tionde barn våld i hemmet. Liberala Kvinnor och Liberalerna kommer aldrig att kunna stå bredvid och titta på när detta händer. Vi anser att samhället måste ta sitt ansvar och vi har tre konkreta förslag för det.

Varje individ ska ha samma rättighet och möjlighet till att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det är okränkbara rättigheter som samhället måste stå upp för.

Sarah Karlsson, ordförande Liberala kvinnor Västernorrland

error