Målbild för landstinget

Verkligheten är politikens värsta fiende. Ja, så uttryckte sig Olof Palme en gång. Visst ligger det mycket i det. Det vore enklare att låtsas att vi fortfarande kan göra allt överallt och att det finns oändliga resurser. Det verkar faktiskt som om en del (partier), i sin iver av populism, också väljer att tro det!

Vi Liberaler tycker att det är viktigt att vi har framtidstro och att vi ser på framtiden med tillförsikt. Men då måste vi också se nyktert på framtidens utmaningar. Vi politiker, tjänstemän och vårdpersonal strävar mot samma mål och tycker därför att det behövs en gemensam målbild. Vi behöver tillsammans skapa en trygghet där alla vet vart vi är på väg.

Men vi ställer oss en rad frågor. Skapar målbilden förutsättning för landstinget att bli en attraktivare arbetsgivare där kompetens och kontinuitet kommer att premieras? Hur har man tänkt förankra målbilden i verksamheten så att personalen känner sig delaktig? Hur får vi målbildens inriktning förankrad i verksamheten? Vi känner oss osäkra på det.

Tänk er ett startfältet i ett vasaloppet där varje skidåkare inte vet att de ska till Mora. Hur bra blir det?

Därför yrkar Liberalerna på en tilläggsattsats:
Att uppdra till landstingsstyrelsen att ta fram en tydlig handlingsplan för hur målbilden kommuniceras och förankras i verksamheterna.

Arne Engholm (L) uppmanade från talarstolen: Låt inte det här dokumentet bli ett JAPP – “just another piece of paper”. Alla medarbetare måste utifrån sin egen position i organisationen få klart för sig, hur kan jag bidra till att den här målbilden blir verklighet. Det handlar om ledarskap. Våra chefer måste få ett uppdrag att implementera den här målbilden. Så många som möjligt i landstingets organisation måste veta vad de ska göra för att vi ska röra oss mot målet.

Ingeborg Wiksten, gruppledare för Liberalerna i landstinget

error