Landstinget måste bli en bättre arbetsgivare

Landstingsfullmäktige biföll idag Liberalernas motion om åtgärder för att göra landstinget till en bättre arbetsgivare. Motionen skrevs redan i september 2015 och sen dess har mycket vatten runnit under broarna men bättre sent än aldrig!

I september 2015 skrev vi så här: ”Kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning och personalen är vårdens viktigaste resurs. 13% av sjuksköterskorna har lämnat vården och hyrpersonal kostar miljoner varje månad. Vi ser fler och fler stafetter och hela avdelningar säger upp sig för att tvinga fram bättre villkor. Kostanden för stafettsjuksköterskor har ökat med 23 % mellan 2014 och 2015. 2014 kostade stafettsjuksköterskor landstinget 8,3 miljoner kronor. ”

Kostnaden för stafettsjuksköterskor 2016 är uppe i över 60 miljoner. En ökning senaste året med hissnande 325%!

Vårdpersonalen behöver få rimliga arbetsvillkor annars är det omöjligt att klara kompetensförsörjningen. Stafetter även för sjuksköterskor blir allt vanligare och kommer att skena iväg i kostnader på samma sätt som hyrläkare med brist på kvalitet, kontinuitet och trygghet för patienterna som följd. Att tvinga vårdpersonal jobba varannan helg, bli uppringd för att gå in på extra pass och inte hinna ta rast eller gå på toaletten är inte en god arbetsmiljö. Det syns också tydligt med allt högre sjukskrivningstal. Många väljer dessutom att gå ner i tid för att orka med vardagen. Att heltid är en rättighet är ingen tröst om man inte orkar. Livspusslet måste gå ihop annars blir vårdpersonalen också ett fall för vården.

Vi föreslog därför att landstingsdirektören skulle få ett större ansvar för kompetensförsörjningen och arbetsmiljön. De åtgärder som vi förslog och som fullmäktige nu beslutat ska genomföras är:

  1. att alla verksamhetschefer ska genomgå utbildning i ledning och styrning
  2. att kompetensutveckling och att ta mer ansvar ska löna sig
  3. att fortbildning på arbetstid ska ingå i tjänsten för all vårdpersonal
  4. att hälsosam livsstil ska premieras och att bestämmelser för raster och vila ska efterföljas
  5. att man arbeta för att gå från schemaläggning var annan helg till var tredje helg
  6. att personalen mer ska kunna påverka sin arbetstid

Nu kommer vi självklart ligga på för att se att det verkligen blir verkstad av våra förslag!

error