Gör rehabbassängerna till allmännytta

På landstingsfullmäktige i oktober behandlades en motion från Per Wahlberg (M) om landstingets rehabiliteringsbassänger i länet. När vi 2011 tog över makten förra mandatperioden slogs Liberalerna med Ingeborg Wiksten (L) i spetsen hårt för att återöppna rehabbassängen på Sundsvalls sjukhus. Vi mötte motstånd både i alliansen och från den dåvarande oppositionen. I april 2013 återöppnades bassängen på Sundsvalls sjukhus igen.

Nu använder man problem med bokning, städning och regelverk som ursäkt för att inte underlätta ett ökat nyttjande av landstingets rehabbassänger. Vi är glada att vi får stöd av moderaterna i vår kamp för att göra rehabiliteringsbassängerna mer tillgängliga för alla de patienter och organisationer som är i behov av den rehabilitering som endast bassängträning kan ge.

 

 

error