Det socialliberala dilemmat

På fullmäktige idag har vi fattat beslut om landstingets deltagande i Tobacco Endgame, ett tobaksfritt Sverige 2025. I en sån här fråga måste man som företrädare för liberalerna på ett ganska direkt sätt brottas med det socialliberala dilemmat. 
2016-10_em

Det är ju inte riktigt liberalt att låta samhället gå in och detaljstyra individernas beslut. Men samtidigt måste samhället skapa förutsättningar för individer att göra fria val. Den beroendeproblematik som tobak skapar går inte att bortse från.

Jag tillhör dem som konstant slutat snusa hela mitt vuxna liv. Är riktigt duktig på det med om jag får säga det själv.

Själva strategin och tobakskonventionen har jag inte så mycket synpunkter på. Det intressanta är ju vad vi skriver in i vår handlingsplan. Att vi fortsätter ha ambitionen att ha en folkhälsopolitik som inte går in med förbud och pekpinnar för våra medarbetare och medborgare.

Erica Markusson, ledamot för Liberalerna i landstingsfullmäktige

error