Landstingets delårsrapport -dyster läsning

2016-10_delar_iwSituationen i landstinget Västernorrland är verkligen tuff! Pengarna räcker inte, vårdpersonal saknas, utflyttningen från landsbygden ökar och vi lever allt längre men med större behov av vård och fler kroniska sjukdomar.

Att Sveriges vårdkvalitet ligger på tredje plats i Europa är jättebra men vad är det för tröst när vården inte jämlik. En del får vård med den senaste tekniken som ger bästa kvalitet medan andra får traditionell vård med större risk för vårdskador och multiresistenta bakterier. Så ser det ut i landet men också i Västernorrland. För oss Liberaler är det oacceptabelt! För oss är alla människor lika värda!

Vet ni om att Landstinget Västernorrland:

  • har de längsta vårdköerna i landet
  • har landets högsta sjukfrånvaro
  • att Stafettsjuksköterskorna har ökat med 325% på ett år, vilket är den största ökningen i landet
  • att vårdplatser är stängda för att det saknas sjuksköterskor

Vi Liberaler har under flera år sett hur personalen har fått en allt jobbigare arbetssituation, mår allt sämre och alltfler väljer att sluta. Vi har därför lagt en rad förslag i motioner och interpellationer för att landstingets ska bli mer attraktiv med rimligare arbetsvillkor så att personalen vill stanna kvar. För vi vet att personalen är landstingets viktigaste resurs och nyckeln till tillgänglighet, kvalitet och god ekonomi!

2016-10_delar_em2

Majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr landstinget, har nu suttit av halva mandatperioden. Majoriteten har ägnat mer tid åt att göra landstinget till testpilot för begränsat vinstuttag och kräva kollektivavtal än att faktiskt skapa en framtid för organisationen.

Vi har bara ett resultat för landstinget. Att envetet ropa efter en frälsande insatsplan hjälper inte när kostnader skenar iväg på grund av helt misslyckade upphandlingar och en personalpolitik utan visioner och logik.

Vi vet att det är att begära mycket att majoriteten ska läsa och förstå alla de de förslag som vi liberaler presenterat för att komma tillrätta med landstingets underskott därför finns en del som särskilt bör poängteras:

Landstinget har en hierarkisk organisationskultur men en decentraliserad organisation. Vi har sedan länge efterfrågat ledarskapsutbildningar. För att undvika dålig arbetsmiljö, öka medarbetarnas förtroende och undvika problem med ledning och styrning. Konsekvenserna av dåligt ledarskap är bland annat hög personalomsättning och rekryteringssvårigheter. Var är majoritetens förslag för att skapa bättre ledning och styrning?

Genomgående i delårsrapporten pekas stafettkostnader och rekryteringsvårigheter ut som kostnadsdrivande. Det är i det läget helt obegripligt hur majoriteten kan tillåta att nyckelkompetenser som t.ex anestesisjuksköterskor kan tillåtas ersättas av stafetter….   Ge personalen incitament att stanna kvar!

För att minska kostnader krävs en förståelse för helheten. Den ena handen måste veta vad den andra gör. Här finns det fortfarande enorm förbättringspotential. Vi har lagt vårt förslag om att anslagsfinansera landstingsservice, konkurrensutsätta verksamheter och samordna beställarfunktionerna. Vad har majoriteten gjort? 

Vi önska alla mer resurser till primärvården. Det är majoriteten som sitter på plånboken. Ge dem förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

En budget kräver både intäkter och kostnader. Intäkter får vi från våra skattebetalare, statsstöd och genom att erbjuda vård som attraherat utomlänspatienter. Intäkterna förutsätter således attraktionskraft och konkurrensfördelar. Visa framtidstro, visa tilltro och sluta skapa konflikter. Om sandlådan är smutsig och saknar sand vill ingen leka i den.

Liberalernas ledamöter i landstingsfullmäktige:

Ingeborg Wiksten

Arne Engholm

Stina Ekbäck

Erica Markusson

error