Hela Sverige skall leva  –  även de med funktionshinder!

lss-for-funktionsh

Under 90 talet infördes en lag som gjorde de funktionshindrades vardag enklare, roligare, friare och framför allt mer utvecklande.  Då infördes,  under ledning av Bengt Westerberg  (L), lagen om rätten av stöd och service för funktionshindrade, LSS.

Rätten för personlig assistans för personer med svår funktionsnedsättning har inneburit att de flesta människor med dessa funktionshinder fick en helt ny vardag.  Den personliga assistansen bidrar idag till att personer med olika form av funktionshinder kan leva ett liv som nästan kan jämföras med oss som har förmånen att inte vara drabbade av sjukdom eller exv. en trafikolycka med svåra skador för resten av livet.

Fler och fler funktionshindrade kan idag leva ett ganska ”normalt” liv, med egen lägenhet, möjlighet att komma ut i samhället och kanske gå på en konsert eller teater, möjlighet att åka på en resa men kanske den största förändringen är att man kan komma ut i arbetslivet. Med hjälp av personlig assistens (den funktionshindrades högra hand) kan man leva ett vanligt ”svensson”  liv.

Sverige har varit ett föregångsland i utvecklingen för våra funktionshindrade. Men idag är vi på väg åt ett helt annat håll. Försäkringskassan har fått uppdrag av sittande regeringen , om någon missat det så är den socialdemokratisk, att göra nedskärningar på antal timmar till funktionshindrade.  Vi kan dagligen läsa om familjer vars vardag helt slås sönder pga att barnfamiljer fått neddragningar på assistanstimmarna och i många fall helt avslag på dessa vårdtimmar.  Dessa familjer som idag har kunnat leva ett så vanligt liv som möjligt får sin vardag helt krossad. Föräldrarna måste i många fall sluta att arbeta, för att kunna vara hemma med sitt funktionsnedsatta barn.

Samma sak händer för vuxna med funktionshinder, helt plötsligt får man ett beslut från Försäkringskassan att timmarna för personlig assistans dras in. Världen rasar för den drabbade, hur och vem skall hjälpa dem i morgon, finns det någon som gör det utan ekonomisk ersättning, troligen inte. Möjligen en pensionerad förälder eller kanske något syskon.

I dagens riksdagsdebatt, 11/10,  står Lövén och säger att man Inte kommer att göra försämringar i LSS. En stor och medveten lögn. Man säger att man vill komma åt fusket inom assistans och att det absolut inte har med neddragningar att göra. Det fusk man talar om är 2 fall som dömts pga felaktigheter , det så kallade fusket är klart mindre inom denna grupp än inom övriga samhällstjänster, som kan nyttjas av alla medborgare.

Dagligen kan vi läsa i de rikstäckande tidningarna om nya fall  där FK avslagit rätten till vårdtimmar till personer med funktionsnedsättningar . Det är ingen skillnad på om det är barn eller vuxna. Fult uttryckt verkar det som att FK har bonus på antal timmar som man kan göra neddragning på.

Kvinnan som dog på en handikapp toalett i Malmö var MS sjuk med svåra funktionsnedsättningar. Hon hade tidigare personlig assistans. Eftersom att sjukdomen försämrats så hade hon sökt utökad assistans tid. Vad händer,  hon fick avslag på ansökan dessutom tappade hon de timmar hon redan hade.

Kvinnan dog på en handikapp toalett efter det att hon själv försökte att klara av ett toalettbesök. Oavsett vad som bidrog till dödsfallet så hade utfallet troligen fått ett annat resultat, med en assisten vid sin sida  som kunnat hjälpa henne vid toabesöket eller om det var något sjukdomstillstånd som inträffade ringt efter en ambulans. Nu fick kvinnan ligga kvar på handikapp toaletten från ena dagen till den andra innan någon väktare hittade henne, men då var hon redan död.

Det är idag ca 16 500 – 17 000 svårt funktionsnedsatta människor som fått en bättre vardag. Det är ca 90-100 000 personliga assistenter som går till jobbet dagligen och känner att dom gör skillnad. Dom känner sig verkligen behövda och vi övriga bör vara mycket stolta över deras jobb.

Hur har S-regeringen tänkt lösa vardagen för dessa människor.

Från fler politiska  håll säger vi att Hela Sverige skall leva – ja visst det är en självklarhet men det skall också vara en självklarhet för människor med funktionsnedsättning.

Liberalerna säger NEJ till  neddragningarna inom LSS.  Det är en av de reformer under de senaste 20 åren som verkligen gjort skillnad för enskilda människor och för hela familjer.      Vi kan inte stillatigande se att nedskärningarna inom personlig assistans fortsätter.

Megan Sandberg

lib_blaklint_4logo_16-9

 

 

error