Liberalerna säger Nej till V-motion om Botanisk trädgård

Idag reserverade sig Liberalernas ledamot Ina Lindström i Plan och utvecklingsutskottet mot Vänsterns motion att anlägga en Botanisk trädgård i Sundsvall.

Reservation Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande. Även om en botanisk trädgård är en trevlig idé kan det inte vara kommunens uppgift att skapa en sådan. Kommunen upplever ett stort eftersatt underhåll på bla våra skolor och Liberalerna anser att de investeringspengar som finns i första hand ska användas till att rusta upp kommunens kärnverksamheter.

Särskilt yttrande
Det är viktigt att tydliggöra vilken instans det är som kan besluta om att fortsätta investeringsprocessen i de fall ett stopp gjorts på grund av förhöjda kostnader. Liberalerna anser att det måste lyftas fram även i beslutet att det är det beställande politiska organet som ska godkänna en fortsättning på sådana projekt.
error