Hur ska vi hantera hockeyns behov?

Vi kommer snart att i kommunstyrelsen behöva ta ställning till hur kommunen ska hantera Modo’s kapitalbehov.

Det handlar i första hand inte om att ställa Modo mot övrig kommunal kärnverksamhet – utan om att ställa en idrottsförening (och ett aktiebolag) mot andra idrottsföreningar (och bolags) intressen. Liberalernas grundinställning är klar. Alla föreningar är viktiga för kommunens invånare på olika sätt. För att kunna ge kommunens invånare jämlik tillgång till föreningsliv och kultur kan inte en idrott, en förening eller ett företag särbehandlas av kommunen. Därtill krävs motprestationer och transparent redovisning i samma utsträckning för alla föreningar.

Se även Liberalerna vill se motprestation från MoDo, allehanda.se

Barn som simmar i bassängHur mycket pengar finns kvar till andra idrotter om kommunen accepterar Modo’s förslag? Hur stora avskrivningar kommer att belasta kommunens budget om Arenan tas över av kommunen? Kommer det finnas utrymme för en ny simhall? För fler hockyplaner? Fler konstgräsplaner, inomhusplaner? Vilka investeringar vill kultur o fritid stryka för att kunna äga arenan eller för att kunna hantera en ökad driftsbudget? Hur är det med alla bidrag som skjutits upp i avvaktan på utredningen om föreningsstöd? Kommer det bli möjligt att ge barn under sju år bidrag för sina aktiviteter?

Och om vi då tar ett helhetsperspektiv, finns det någon nämnd som är villig att stryka ett eget projekt för samma ändamål? Som är villig att avveckla någon verksamhet för att minska kommunens kostnader?

I årets budget hade alla partier stora bekymmer att finansiera kommunens kommande investeringar – främst eftersom avskrivningarna slår så hårt på driftbudgeten. S valde t.ex. att sänka personalens genomsnittliga löneökningar med en halv procent för att kunna finansiera sina investeringar. Att hålla nere personalens löner för att finansiera ökade åtaganden på grund av Modo kommer inte vara lätt för S att få facket att godta.

Slutligen råder det ingen tvekan om att Modo som förening och arenan har stor betydelse för kommunens invånare, näringsliv och verksamhet. För att fortsätta vara av betydelse för samhället måste det finnas ett långsiktigt ansvarstagande och ett transparent och inkluderande klimat. Hur kan det garanteras på bästa sätt?

Till dessa frågor tillkommer även det klassiska dilemmat om vilka verksamheter kommunen ska drifta i egen regi för att inte konkurrera ut näringsliv och andra privata aktörer.

Det är inte lätta frågor att besvara, som alltid kommer våra medlemmars åsikter väga tungt när vi bestämmer oss för hur det Liberala förslaget kommer att presenteras och var vi landar i våra samtal med övriga Allianspartier. Vi kommer gå ut med en fråga via mail till de medlemmar som anmält en mailadress. Övriga medlemmar kan maila oss på, ornskoldsvik@liberalerna.se så skickar vi över frågeställningen.

Erica Markusson
Ordförande Liberalerna Örnsköldsvik

Bror Wallström
Gruppledare Liberalerna Örnsköldvik

error