Liberalerna vill ha mer rehabilitering närmare patientens hem

Vi Liberaler vill se ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. Att ansvaret för rehabilitering till stor del lagts över till primärvård och kommuner men utan resurser är en bidragande orsak till ökade kostnader i slutenvården. Vi vill se en rehabilitering som följer de nationella riktlinjerna för att få en jämlik rehabilitering. Idag får inte alla i länet en tillgänglig fullgod rehabilitering som t.ex. cancerpatienter och äldre.

Hela vårdsverige är i stor förändring. Vi behöver få en mer jämlik vård i vårt land dvs det ska inte spela någon roll var du bor så ska du alltid ha rätt till samma högkvalitativa vård. Det finns forskning som bl.a. regeringens utredare Måns Rosén hänvisar till där det tydligt framgår att ju fler patienter desto större möjligheter till återhämtning och mindre dödlighet. Vård av bl.a ryggmärgsskadade planeras därför endast till två platser i Sverige.

Idag rehabiliteras de allra flesta med dagrehabilitering eller hemrehabilitering. Det har visat sig ha den bästa evidensen. Därför ser vi att den behöver byggas ut i länet så att vi får en mer jämlik rehabilitering nära bostaden. Svårt skadade patienter som behöver rehabilitering vårdas redan idag på Sundsvalls sjukhus eftersom patienten då kräver tillgång till sjukhusvård.

Majoriteten röstade på fullmäktige i juni igenom förslag om att flytta medicinsk rehab (8 platser) från Härnösand till Sundsvall.

Liberalerna har länge efterfrågat ett helhetsgrepp om rehabiliteringen i hela länet. Rehabiliteringen i länet måste utvecklas, vi tror på mer dag- och hemrehabilitering så att vi får en mer jämlik rehabilitering nära bostaden. VI ser också vikten av att följa nationella riktlinjer för en högkvalitativ och modern vård.

Därför yrkade Liberalerna i detta beslut även på (1) att landstinget ska följa de nationella riktlinjerna för en fullgod jämlik rehabilitering i hela länet samt (2) att landstingsfullmäktige inom ett år får en återrapport med konsekvenser av föreslagen förändring av rehabiliteringsmedicinsk verksamhet.

Båda dessa tilläggsyrkanden bifölls av majoriteten, det är vi självklart mycket glada över men mer behöver göras för att vi ska få en god och jämlik rehabilitering i länet.

 

För Liberalernas landstingsgrupp, Ingeborg Wiksten.

error