Elektiv ortopedisk enhet i Sollefteå

Idag debatteras förslaget om ny elektiv ortopedisk enhet i Sollefteå. Att förändra en struktur, är bland det tuffaste man gör som politiker, som medborgarens företrädare.

Det här ärendet hade förmodligen aldrig kommit upp idag, om landstinget hade haft en god ekonomi.

Operationsteam som har stora volymer operationer ger bättre resultat, minskade komplikationer och mindre dödlighet. Det är precis detta som regeringens utredare Måns Rosén visar tydligt på. För storstan är det här oftast inte ett problem därför känns det så rätt för oss att det är Sollefteå sjukhus som får möjlighet att bli ett ortopediskt centrum i vårt län.

För oss Liberaler är det viktigt att vården är jämlik i länet, av hög kvalitet och organiseras utifrån befolkningens behov därför lägger Liberalerna ett tilläggsyrkande där vi vill (1) att om detta beslut medför ett utökat uppdrag för primärvården i Sollefteå ska resurser tillskjutas i motsvarande omfattning, och (2) att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda Sollefteå som centrum för att utveckla digitalisering av primärvården i länet och bli utbildningsort för glesbygdsmedicin samt (3) att landstingsfullmäktige inom ett år får en återrapport med konsekvenser av genomförda förändringar.

Vi Liberaler är lyhörda för den oro som våra invånare, i hela länet, har gett uttryck för inför de föreslagna förändringarna. Vi ser stora möjligheter med förslaget för den elektiva ortopedin men vi vet att alla förändringar medför oanade konsekvenser. Vi har tidigare lyft vår oro för hur primärvården ska kunna ställa om till en stängning av den akuta ortopedin i Sollefteå. 

Det är bland annat därför vi yrkar att fullmäktige inom ett år får en återrapport med konsekvenser av genomförda förändringar.

Vi liberaler vill ge förslag som skapar möjligheter. Så även i den här frågan. Det är därför vi föreslår att primärvården i Sollefteå ska tillskjutas resurser i motsvarande omfattning som de får ett utökat ansvar.

Vi liberaler är även övertygade om att vården i länet kan komma närmare våra invånare. Vi vill just därför ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda Sollefteå som ett centrum för att utveckla digitalisering av primärvården i länet.

Ingen som är insatt i de utmaningar som glesbygden står inför har heller kunna undvika de framgångar som Västerbottens läns landsting haft med sin särskilda satsning på glesbygdsmedicin. Vi måste skapa möjligheter som utgår från hela länets förutsättningar. Vi vill därför utreda Sollefteås möjligheter att bli utbildningsort för glesbygdsmedicin.

Ingeborg Wiksten, gruppledare för Liberalerna i landstinget

 

error