Sjukvård i förändring

Vården i Sverige kan göra allt mer för allt fler men det kostar., därför måste vården effektiviseras och kvalitetssäkras. Västernorrland ska beslut om besparingar på 160 miljoner ske under 2016.

Landstingsstyrelse har därför föreslagit fullmäktige att förändra akut ortopediskt kirurgi på Sollefteå sjukhus till ett planerad ortopedisk centrum. Det innebär att 1-2 patient/dygn får åka till Ö-vik för akut operation men istället får Sollefteå 900 dagoperationer/år. Vi Liberaler ser det som utveckling av Sollefteå sjukhus och ett steg mot en mer jämlik vård i länet. Besparingen är 10 miljoner.

Landstingsstyrelsen har även föreslagit att medicinsk rehab i Härnösand ska flyttas till Sundsvall. En besparing på 10 miljoner. Vi Liberaler är tveksam till besparingens effekt innan vi sett en redovisning hur halvering av rehabiliteringen 2010 har påverkat patienters möjligheter att komma tillbaka efter sjukdom. Vi tror att mindre rehabilitering har gett ökade kostnader i sjukhusvården.

Ingeborg Wiksten, gruppledare Liberalerna i landstinget Västernorrland

error