Återför vårdbiträden i vården

För oss är det självklart att ta tillvara människors kompetens på bästa sätt. Offentliga arbetsgivare har en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människor kommer till sin rätt och där deras kompetens kommer tillvara. Idag har vi en situation där många sjuksköterskor och undersköterskor kan uppleva att de inte räcker till, de upplever en stressad arbetsmiljö. Genom att återinföra vårdbiträden kan vårdens resurser användas bättre och fler människor komma ut på arbetsmarknaden!

error