Alla ska med, du är värdefull även efter 65

Det är viktigt att du också när du blir äldre känner dig trygg och kan njuta av allt som livet har att erbjuda.

Vi vill:

  • Att rätten att stanna kvar i arbetslivet, som i dag gäller till 67 års ålder, ska stärkas till att i ett första steg gälla upp till 69 års ålder.
  • Förbjuda åldersdiskriminering på alla samhällsområden.
  • Att den äldre ska ha så stort självbestämmande som bara är möjligt, trots behov av stöd och hjälp.
  • Stärka äldres rättigheter genom konkreta garantier i äldreomsorgen.

Läs mer på www.liberalerna.se

error