Vården måste värdera erfarenhet

Landstinget måste börja värdera mångårig erfarenhet.

Den motion om karriärtjänster Liberalerna lämnade in till landstingsfullmäktige i november 2014 är nu uppe för beslut. Majoriteten yrkar avslag med hänvisning till sin egen kompetenstrappa. Vårt förslag innebär att vi i ett första steg vill lyfta 100 sjuksköterskor i vår organisation med många tjänsteår och hög kompetens som vi med största sannolikhet närmaste åren annars kommer tappa till privata aktörer, administrativa arbetsuppgifter, chefskap och annat.

Kompetenstrappan kan säkert vara bra om man kopplar pengar till varje steg. Men en kompetenstrappa kommer inte få duktiga medarbetare mot slut av sin karriär att stanna i vår organisation.

Motion 2014-10 Karriärtjänster i vården 

error