Lärarna är skolans viktigaste resurs

I torsdags hade jag glädjen att tillsammans med politikkollegor få bjuda in de nytutnämnda förstelärarna och lektorerna i Sundsvalls kommun till en lunch. Hittills är det 26 stycken som befordrats till förstelärare, och därutöver har också en lektorstjänst inrättats.

Förstelärare är lärare i våra skolor som har särskild skicklighet i sitt yrke. Förstelärarna ska sprida goda arbetssätt och kvalitet inom undervisningen i sitt ämne. Lektorn ska utveckla det vetenskapliga arbetssättet i skolan och ska vara pedagogiskt skicklig vilket innebär att systematiskt utveckla elevernas lärande utifrån aktuell forskning.

Inrättandet av dessa tjänster innebär att lärare får möjlighet att göra både yrkesmässig och lönemässig karriär inom sitt yrke. Det är ett viktigt steg i Folkpartiets strävan att göra läraryrket mer attraktivt.

Det blev en timme av spännande samtal om pedagogik, kunskap och skolutveckling. Alla bör glädjas över det engagemang som finns för våra barn och elevers utbildning. Att stärka utbildningen för de unga är sannolikt den viktigaste satsningen vi gör. För Folkpartiet är det en hjärtefråga, och för Sundsvalls kommun kommer det vara den mest prioriterade frågan de närmaste åren.

Under 2014 kommer ytterligare duktiga lärare att utses till förstelärare. Det blir ytterligare ett viktigt steg i skolans utveckling.

Annelie Luthman (FP), Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun

Publicerad i Sundsvalls tidning 2 december 2013

error