Folkpartiet visar vägen för: Rätten att åldras med respekt

I april 2013 skrev jag om Rätten att åldras med respekt. Får Folkpartiet som vi vill så är det en realitet efter valet 2014.

Inför Folkpartiets Landsmöte skickade jag in en motion om rätten till Trygghetsboende för äldre, som är ensamma, rädda och otrygga. Rätten till ett tryggare boende skall inte kräva någon utredning av socialtjänsten. Faktum är att motionen mottogs i samtliga led och är nu en punkt i vårt nya partiprogram.

Det känns idag som att Folkpartiet Västernorrland där främst Folkpartiet Timrå har banat väg för rätten att flytta till ett Trygghetsboende när ensamheten blir för svår.

Idag har vi ca 1,5 miljoner pensionärer där det förhoppningsvis är så att de flesta är pigga, alerta och har en trygg vardag. MEN vi har ett antal gamla som trots att dom är fysiskt friska känner sig övergivna, ensamma och otrygga.

Röstar du på Folkpartiet i valet 2014 så röstar DU även på de äldres välbefinnande, deras RÄTT att välja bort ensamheten och själva välja hur vardagen skall se ut.

Visst kan kommunerna erbjuda hemtjänst men det är inte det som är lösningen på ensamhet.

  • En plats i Trygghetsboende erbjuder hyresgästen egen lägenhet där man själv kan fixa sin frukost eller bjuda grannen på kaffe.
  • Bor man i ett Trygghetsboende så har man möjlighet att gå ner i restaurangen och ta en kopp kaffe eller äta mat med en av de övriga hyresgästerna.
  • Känner man sig lite krasslig så kan man ringa på larmet och få kontakt med en sjukvårdskunnig som finns i fastigheten.
  • De hyresgäster som bor på Trygghetsboendet är samma åldersgrupp med samma krav på att vardagen skall kunna erbjuda gemenskap o trygghet.
  • Med den här möjligheten kan vi erbjuda de äldre livskvalitet i en trygg miljö

Varför fungerar det inte så redan idag?
Svaret är enkelt: Kommunerna har medvetet minskat platserna på Äldreboende dessutom är det få kommuner som har satsat på att bygga Trygghetsboende. Idag finns det i stort sett bara platser för dementa och svårt fysiskt sjuka personer. Att inte må psykiskt bra har INTE räknats som en anledning till ökad trygghet.

Med Folkpartiets förslag så skall rätten att flytta till ett Trygghetsboende finnas i samtliga kommuner och vara en möjlighet för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

Folkpartiet Timrå har drivit frågan och visat att vi värnar om alla åldersgrupper. En röst på oss 2014 är en röst för att gamla skall ha rätten att Åldras med respekt.

Tack till Folkpartiets Landsmötet som tog min motion på största allvar. Nu ser jag fram emot hösten 2014 där vi alla Folkpartister kan se de gamla i ögonen och säga att vi jobbar för deras välbefinnande.

Megan Sandberg
Folkpartiet Timrå

error