Hälsoundersökningar ger bättre hälsa

Förebyggande hälsoundersökningar för att minska lidande och död i framförallt hjärtinfarkt och stroke och som erbjuds för alla 40- 50- och 60-åringar är mycket framgångsrikt. Det skriver en grupp forskare vid Umeå universitet. Detta ska inte förväxlas med de hälsoundersökningar som den senaste veckan har rapporterats i media där Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har funnit att allmänna hälsoundersökningar inte minskar antalet sjukdoms- eller dödsfall.

Hälsoundersökningarna som finns i Västernorrland och Västerbotten har ett helt annat upplägg. Avsikten att med landstingets hälsosamtal är att motivera befolkningen till en bättre livsstil och förebyggande av framförallt hjärtinfarkt, stroke och typ 2 diabetes.

Det säger sig självt, att bara få svar på att blodfetterna är normala kan snarare bevarar en dålig levnadsvana, det går ju bra ändå. Att i stället utifrån sin livsstil få råd för att må bättre och minska risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar är ett stöd för en bättre hälsa.

Jag är oerhört glad över att Landstinget Västernorrland i dag ger vår befolkning denna möjlighet. Sunda levnadsvanor är bra både för den enskilda människan och i förlängningen även för landstingets ekonomi.

Ingeborg Wiksten (FP),
Ordförande i Folkhälso- Primärvård- och Tandvårdsnämnden

error