Alla har rätt till jämlik vård

Vi har alla laglig rätt till jämlik vård men olika studier och rapporter i landet visar att den vård vi får inte alltid är jämlik. Att du som patient ska få samma vård oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ­ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning borde vara självklart.

Vi som ansvarar för vården behöver därför bli bättre på att förstå vad som ligger bakom ojämlikheterna för att kunna förändra och nå resultat. Som ordförande i Folkhälso- Primärvård och Tandvårdsnämnden tog jag våren 2011 initiativ till en jämställd- och jämlikhetsplan för landstinget Västernorrland. Planen antogs i fullmäktige i våras och är en handlingsplan med mål och delmål. Verksamheternas resultat redovisas och analyseras för att vi ständigt ska kunna förändra och förbättra så att denna viktiga fråga inte bara blir en hyllvärmare med vackra ord. Det här kräver ett hårt arbete där vi ständigt och medvetet måste ha med jämlikhetsperspektivet när vi arbetar med att förbättra patientsäkerhet, vårdkvalitet och bemötande.

Vi lever alla med olika fördomar. Därför måste vi om och om igen bli påminda om att varje människa är unik och att alla personer har samma okränkbara lika värde. För att förändra människors beteende måste man synliggöra fördomar och brister. Därför planeras just nu utbildningar för både ­politiker och personal. Jämlik vård innebär att vården anpassas efter alla människors olika behov och förutsättningar. Jämlik vård ska vara en självklarhet i landstinget Västernorrland!

Ingeborg Wiksten (FP)
Ordförande Folkhälso- primärvård- och tandvårdsnämnden
Landstinget Västernorrland

/Publicerad i Dagbladet 19 september
http://dagbladet.se/insandare/1.6291330-alla-har-ratt-till-en-jamlik-vard

error