Ett Norrland -där hållbarhet ligger i framkant

I helgen träffas många av Norrlands liberaler då Sundsvall står värd för Folkpartiets Norrlandskonferens. Sundsvall kommer bland annat att få besök av Sveriges utbildningsminister Jan Björklund som på fredag eftermiddag inviger konferensen. Frågor som integration, jämställdhet, skola och företagsklimat med ett Norrlands- och framtidsperspektiv kommer att behandlas under dessa dagar. I globaliseringens tid, när människor knyts samman och nationsgränser blir mindre viktiga, skapas nya möjligheter men också nya utmaningar.

Folkpartiet har nu suttit i regeringsposition i sju år och många liberala reformer har både påbörjats och genomförts. Många liberala tankar och idéer har fått fäste och människor har fått mer makt över sitt eget liv. Sverige har blivit mer liberalt. För oss liberaler står individens frihet i centrum oavsett om man är man eller kvinna. Män och kvinnor, flickor och pojkar, måste ha samma möjligheter att forma sina liv och samhället. Därför måste arbetet med jämställdhet fortsätta.

För att friheten inte ska bli ett privilegium för vissa behövs internationell solidaritet och stöd till de demokratiska krafterna i ofria länder. Demokratins värden måste försvaras också på hemmaplan, och varje tendens till rasism, ojämlikhet, inskränkthet och intolerans måste bekämpas. Vi folkpartister kommer aldrig att acceptera ett Sverige som stänger dörren framför människor som flyr undan krig. Vi måste ta striden mot främlingsfientlighet, för öppenhet och för tolerans.

Skolan ska ge alla barn en bra start i livet. Skolan ska också jämna ut förutsättningar mellan barn som har olika bakgrund. Folkpartiet och regeringen lägger nu om hela den Svenska utbildningspolitiken i det största reformarbetet som har ägt rum sedan 1800-talet. Ett arbete som måste fortsätta. En bra och väl fungerande skola är en grundförutsättning för Sveriges fortsatta utveckling.

Norrland behöver ett bra företagsklimat och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Genom att skapa goda samverkansmöjligheter mellan kommuner, universitet och näringsliv vill Folkpartiet stärka det som skapar goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas i regionen. Ett bra företagsklimat och ett framgångsikt näringsliv är grunden till att skapa välfärd och arbete till alla.

I ett liberalt Norrland får individer och företag möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i ett tillåtande och kreativt klimat. I ett Norrland där hållbarhet ligger i framkant.

Marie Melsom (FP), Länsförbundsordförande Västernorrland
Maria Lundqvist-Brömster (FP), Länsförbundsordförande Västerbotten
Pär Löfstrand (FP), Länsförbundsordförande Jämtland/Härjedalen
Thomas Olofsson (FP), Länsförbundsordförande Norrbotten

error