Ingeborg Wiksten om landstingets plan fram till 2016

Landstinget Västernorrlands medborgare har fortfarande den lägsta medellivslängden i Sverige. Vilket är helt oacceptabelt! Även om jag är stolt över att landstinget har påbörjat en mycket konstruktiv plan för att Västernorrlänningarna ska få en bättre hälsa och högre livskvalitet, och vet att förändringar i hälsa tar tid, känner jag mig otålig!

Ett bättre hälsoläge hos vår befolkning skulle ge så många ett bättre liv. Och ekonomin för vårt landsting skulle se betydligt bättre ut.

Hälsoundersökningarna för 40-, 50- och 60-åringarna som på börjades i februari har blivit en succé! Våra invånare blir så glad över att vården bryr sig om deras hälsa. Utskrivning av motion på recept har mer än fördubblats 2012 och nu ökar antalet levnadsvaneundersökningar varje månad. Vi når dessutom länets blivande föräldrar i landstinget nya föräldrautbildning. Det är som nybliven förälder man är som mest motiverad att ändra dåliga levnadsvanor.

Jag är övertygad om att det här och andra åtgärder i planen är vägen för en bättre folkhälsa som bådar gott inför framtiden eftersom…Allt fler får uppleva sin 100-års dag. Det behöver inte innebära försämrad livskvalitet. Tvärtom! Allt mer forskning visar på att Kultur och motion är hälsofaktorer under livets gång och friskfaktorer vid sjukdom. Därför är det viktigt att Landstinget samarbetar med kommunerna och andra organisationer för att skapa en rik fritid så debuten till äldreomsorgen skjuts upp. Det är bättre att investera i hälsa än betala för sjukdom!

Hälsocentralernas största problem är bristen på läkare. Det saknas 1400 i hela landet och vårt landsting måste vara en attraktiv arbetsplats för att klara den hårda konkurrensen.

I de besparingar som genomförts är kompetensutveckling det första som ryker och om det få fortgå för länge dräneras personalen på kompetens. Personalen måste få utbildning för att kunna utvecklas och kunna göra ett bra jobb!

Det är också viktigt att använda ny teknik för att underlätta samarbete mellan Hälsocentralerna men också för att en Hälsocentral ska kunna koppla upp sig mot en specialistmottagning för direkt konsultation. På de viset slipper patienten resa till sjukhuset som ofta kan ligga många mil bort.

Varje Hälsocentral har olika förutsättning beroende på var den ligger och vilket behov av vård patienterna har. Personalen som jobbar på Hälsocentraler som ligger långt från sjukhus behöver få en bredare kompetens vid akut vård, det brukar kallas glesbygdsmedicin. Se t.ex. framför er patienten som kommer till Hälsocentralen med en motorsågsskada i benet och åtskilliga mil till närmaste sjukhus, så förstår ni vad jag pratar om.

Hälsocentralerna måste vara öppen efter kontorstid så att barnfamiljer och andra slipper gå från jobbet för att få hälsoråd.

Man ska kunna boka tid på nätet! Det ska vara lätt att komma i kontakt med Hälsocentralen.

Det behövs fler ”Drop-in mottagningar” dit man kan komma utan tidbokning.

För mig som folkpartist är det viktigt att man känner sig trygg med vården och vet att man får vård i tid.

Ingeborg Wiksten (FP), ordförande för Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden.

error