Folkpartiet vill ha en allmän och obligatorisk a-kassa

Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör i samband med detta moderniseras och liberaliseras. Avgiftskonstruktionen behöver ses över och taket höjs.

 

error