Timrå

 

Välj det Liberala alternativet –

Bli MEDLEM NU  – gå in på:  www.liberalerna.se/

Den Liberala tanken behövs mer än någonsin i samhället.

Lib_blaklint_2%2Blogo_a_16-9

Välkommen till Liberalframtid.nu/ Timrå

Välkommen till Liberalerna TImrå,  vi är en liten förening men med många villiga medarbetare så lyckas vi bra att få ihop ett politiskt budskap som vi hoppas går hem hos väljarna.

Du som är intresserad av politik och känner för Liberala värderingar är varmt välkommen till oss  DU väljer själv om du vill vara aktiv eller passiv medlem.  Enklast sättet att kontakta oss är via                                                  Facebook.com/liberalerna.timra  eller så går du in på LIberalerna,se och väljer bli medlem. 

Tar du steget så lovar vi att ta väl hand om dig i föreningen. I dagens samhälle behövs Liberala värderingar mer än någonsin, vi har ett samhälle där det finns krafter som vill bryta upp den svenska modellen och visst kan och ska man ha åsikter om hur politiken fungerar det är ju det som är politik men man får aldrig glömma alla människors lika värde.  Grunden i den svenska modellen, vi i TImrå Liberalerna brinner för skolan, äldrevården och utvecklingen av samhällstjänster.  Det finns många delar som bör förnyas, utvecklas och kanske utföras på andra sätt , det är också politik.

Den senaste skattehöjningen var vi i Liberalerna helt emot men tyvärr vann sittande styre med 1 röst. 

Vi har i många år drivit frågan om att bygga ett Trygghetsboende i kommunen utan att få gehör för detta, trots att vi vet att de närmaste åren kommer antal 75-80 åringar vara betydligt fler än idag. Nu är frågan på att bygga ett äldrecenter på gång men vi vet idag inte om det endast kommer att bli ett Vård och Omsorgsboende. 

Kollektivtrafiken är under omvandling och vår förhoppning är att den blir mer anpassad till dagens behov, det skall vara enkelt att ta bussen.

Du som vill veta lite mer och känner för att ta ett telefonsamtal  är välkommen att ringa vår ordförande Megan Sandberg 070-578 00 00

Liberalernas styrelsen 2019-2020

Efter vårt årsmöte i Liberalerna Timrå i början av mars har vi en ny styrelsen.

Ordförande Megan Sandberg   

Vice ordförande Arne Perming

Kassör Björn Hellqvist 

Ledamot Agneta Johansson 

Ledamot Peter Granåsen

Ledamot  Chatrine Nordlund 

Erssättare:
Gun Stefansson

Marianne Andersson