Örnsköldsvik

Liberalerna Örnsköldsvik är en aktiv politisk förening med socialliberala värderingar. Du har möjlighet att träffa oss var månad när vi har politiskt utskott (kl 18.30). För datum – följ vår facebooksida: Liberalerna Örnsöldsvik,

Vi arbetar för att påverka Örnsköldsviks framtid och ge mer inflytande till medborgare och skapa valfrihet.

E-posta ornskoldsvik@liberalerna.se om du vill komma i kontakt med oss!

Du kan följa oss på

Facebook: Liberalerna Örnsköldsvik, Ung & Liberal i Övik, Senior & Liberal i Övik

Instagram: liberalernaovik

Twitter: LiberalernaOvik


Styrelse verksamhetsåret 2019:

André Strödin

Ordförande andre.strodin(at)liberalerna.se
Förtroendeuppdrag: RVN: Nämnden för hållbar utveckling (ers.), Kultur och bildningsutskottet (ers.), Hållbarhetsutskottet (ers.),

Göran Norlén

Styrelseledamot & vice ordf, Förtroendeuppdrag: Medlemsansvarig och studieansvarig Liberalerna Örnsköldsvik, 2:e vice ordf. Liberalerna Västernorrland.

Bror Wallström,

Styrelseledamot & kassör
Förtroendeuppdrag: Coompanion Västernorrland (ers.).

Erica Markusson

erica.markusson(at)liberalerna.se

styrelseledamot kommunikatör
Förtroendeuppdrag: ledamot regionfullmäktige, ersättare regionala samverkansrådet.

Kurt Enberg

Styrelseledamot

Lena Jonsson

Styrelseledamot

Göran Lundqvist

Styrelsesuppleant

Linnea Holmström

Styrelsesuppleant
Förtroendeuppdrag: Kontaktperson LUF


Valberedning Liberalerna Örnsköldsvik:

Irené Wallström, sammankallande

Paula Holmström