Länsförbundet

Liberalernas länsförbund består av alla lokalföreningar i länets kommuner. Hittar du inte det du söker så tveka inte att kontakta oss via e-post: vasternorrland@liberalerna.se. Vill du bli medlem i Liberalerna så surfa in på www.liberalerna.se/bli-medlem

Nyheter, politiska förslag och reportage från våra events och aktiviteter hittar du i nyhetsflödet.

Vår politik


Västernorrland ska vara ett län präglat av mångfald, bra miljö, hållbar utveckling, goda arbets-­, utbildnings­- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur, aktiva idéburna organisationer och ett rikt kulturliv. Vi ska främja kreativitet, skapa goda förutsättningar för innovationer och regional hållbar tillväxt.

Levande län med innovation och fler nya företag

Genom innovationer och entreprenörskap kommer Västernorrland stärka en levande landsbygd och se växande centralorter. Vi vet att vi bor vackert, vi vet att våra gäster trivs. Men det är dags att ge turism- och besöksnäringen möjlighet att stå på egna ben. Vi vill se ett regionalt utvecklingsprogram för tillväxt, vi vill göra det möjligt för våra entreprenörer inom turism att anställa fler och tänka större.

Västernorrland är rikt på resurser. Från natur till invånare. Vi kan, vi vill och vi vågar. Vi är en kraft att räkna med och det är hög tid att staten tar till vara våra resurser. Det är läge att på allvar börja decentralisering av statliga myndigheter och säkerställa en infrastruktur som skapar möjligheter till arbetstillfällen där kompetensen vill fortsätta leva.

Vi vill se en fortsatt satsning på att skapa kvinnliga entreprenörer och stärka kvinnors rätt till jämlik ekonomi. Svarta jobb är dyra för samhället, men avsaknad av socialt skyddsnät kan vara en katastrof för individen. RUT är fortsatt viktig. Tack vare RUT har massor av kvinnor blivit företagare och fått pension.

För att stärka regionens entreprenörskap och industri måste regionens näringsliv engageras i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det behövs praktikplatser, ökat stöd till handledare och fler  branschspecifika utbildningar.

Bredbandet är lika viktigt som tåget och bussen

Hållbar infrastruktur kräver ett modernt samhälle. Det enklaste sättet att minska tjänsteresor och resor till arbetsplatsen är att göra resan onödig. Kan du hålla en webbutbildning från kökssoffan så kan du även koppla upp dig direkt mot internationella marknader. Bredband är idag en självklar del av en hållbar infrastruktur. Och en förutsättning för levande landsbygd.

Friheten att leva är även en frihet att resa. Och i Västernorrland är idag bilen en förutsättning för att kunna leva ett fritt liv. Vägen mot hållbar biltrafik är nödvändig, men måste skapas genom incitament inte kortsiktiga förbud. Framförallt när förbuden dubbelt straffar de som saknar alternativ i form av kollektivtrafik. Ett utökat bussåkande är nödvändigt men det måste ske genom att göra bussen till ett möjligt och attraktivare förstahandsval för så många som möjligt. Det behövs mer plustrafik med flexibla hållplatser för att fler ska kunna ta bussen även på landsbygden. Därutöver behövs reseavdrag och differentierad bensinskatt som tar hänsyn till möjlighet till kollektivt resande.

En stor del av vår trafik längs våra stora vägar beror på arbetspendling och godstransporter. När tågen står stilla och samverkan mellan tågens alla aktörer saknas då stannar vår regions utveckling mot ett modernt samhälle. Vi behöver fungerande tåg och vi behöver bygga bort alla flaskhalsar genom bl.a. dubbelspår med Nya ostkustbanan och en upprustning av Ådalsbanan

Nya vägar in i samhället bryter utanförskap

Entreprenörskap är en självklar väg in i det svenska samhället, för den som snabbt lär sig förstå vårt samhälle. Liberalerna vill se en individuellt anpassad språkundervisning mer samhällskunskap inom SFI för snabbare integration. Fler instegsjobb som ställer krav på närvaro och social kompetens, men inte kräver formell utbildning, t.ex vårdbiträden/vårdnära service och lärarassistenter. Svensk lag ska gälla alla och hederskultur måste bekämpas.

Leva livet hela livet

Även efter att man har slutat yrkesarbeta ska man ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Det är dags att vi börjar ta hänsyn till inte bara fysiska utan även sociala behov. Trygghet är viktigt för alla, inte minst för de allra äldsta. Därför måste vi skapa möjlighet till trygghetsboende och samvaro istället för hemtjänst för den som vill. Behov ska inte självklart kopplas till ålder. Många av våra allra äldsta är kvinnor, därför är frågan om äldres livskvalitet också en jämställdhetsfråga. En röst på Liberalerna är en röst på en klart förbättrad äldrevård, med minskad ensamhet, ökat livslust och framförallt en innehållsrikare vardag på ålderns höst.

Vården ska vara nära, av hög kvalitet och i tid

Vi har systemproblem i vården idag. Det är inte okej att det är lättare att ringa ambulans än få kontakt med vårdcentralen. Men för en fungerande vård krävs bättre arbetsmiljö och möjlighet till karriär i vården.

Och vi behöver värna valfriheten. Länets privata utförare ger vård till hög kvalitet för den patientpeng de får, medan regionens egna primärvård gör av med mycket mer pengar än de har, men med samma kvalitet. Det är inte vinster som är problemet i vården idag. Det behövs ett radikalt omtag utifrån befolkningens behov av vård, där vården tar vara på ny tekniken och primärvården genom ökade resurser får en central roll. Varje vårdcentral ska ha en äldrevårdsmottagning och du ska kunna välja ett digitalt istället för fysiskt besök om du vill. Det ska vara enkelt att få kontakt med vården när du är orolig för din hälsa.

Våra företrädare


Ordförande Lars Persson Skandevall

. VD för Bron Innovation, Västernorrlands digitala innovationshub och IT-kluster, vice ordförande för organisationen Clusters of Sweden och tidigare kommunalråd i Sundsvall. Även flerårig ordförande i valberedningen för Liberalernas Riksorganisation och nu även länets ordförande.

.

Liberalerna Västernorrlands styrelse 2022


Styrelsen väljs av förbundsstämman och består av ett direktvalt presidium samt ledamöter från länets lokalföreningar.

  • Ordförande Lars Persson Skandevall
  • Vice ordförande Leif Palmberg
  • Kassör Eva Olstedt-Lundgren
  • Ledamot från Sundsvall Johan Brännström, ersättare Joakim Isaksson
  • Ledamot från Timrå Per Fredheim, ersättare Matthias Lindwe
  • Ledamot från Härnösand Eva Olstedt-Lundgren, ersättare RosMarie Sandin
  • Ledamot från Sollefteå Raana Cheechman.
  • Ledamot från Kramfors Elisabeth Jäntti, ersättare Matts Söderberg
  • Ledamot från Örnsköldsvik Bror Wallström.

Här hittar du oss


Adress till länsexpeditionen:

Kyrkogatan 16b 3 tr, 852 31 Sundsvall