Landstinget

Ingeborg Wksten (L) presenterade på landstingsfullmäktige 28 april Liberalernas landstingsplan för perioden 2017-2019. Vi fortsätter att leverera nytänk och moderna lösningar för att få en hållbar ekonomi över tid. Digitalt familjecenter där gravida och småbarnsföräldrar kan chatta med en barnmorska eller BVC-sköterska så man kanske kan slippa åka in till akuten mitt i natten. Socialt ansvarstagande i landstingets upphandlingar. En ny ekonomimodell. Bättre arbetsvillkor med mindre helgtjänstgöring för att kunna locka tillbaka de sjuksköterskor och undersköterskor som nu flyr landstinget. Inte för att de inte gillar jobbet, utan för att det inte går att kombinera med familjeliv och en meningsfull fritid. Läs vår landstingsplan. Där finns många fler idéer som äldrevårdsmottagningar, personlig vårdkontakt och bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället.

 

Liberalernas ledamöter i landstingsfullmäktige 2014-2018


Ingeborg Wiksten

Ingeborg Wiksten, gruppledare

Ingeborg har varit involverad i landstingspolitiken sen mitten av 90-talet. Förra mandatperioden var Ingeborg ordförande för Folkhälso- primärvårds och tandvårdsnämnden, idag är hon ledamot i landstingsstyrelsen och leder Liberalernas partigrupp i landstinget. Hon bor i ett radhusområde i Njurunda tillsammans med sina 2 barn. Jämställd och jämlik vård är Ingeborgs hjärtefrågor. Ingeborg når du via e-post på adressen ingeborg.wiksten@liberalerna.se eller på Twitter

 

Arne Engholm

Arne Engholm, Sundsvall

Arne är  nyligen pensionerad, och har jobbat i telecom-branchen med hela Norrland som arbetsområde. Han brinner för regional utveckling och utveckling av djupare samarbete i regionen, i landet och inom EU. Arne bor i centrala Sundsvall. Arne har uppdrag för Liberalerna i AER (samarbetsforum för europeiska regioner) och landstingsstyrelsen.

 

 

Stina Ekbäck

 Stina Ekbäck, Kramfors

Stina är sen några år pensionär. Hon jobbade tidigare på länsstyrelsen med företagsamhet och har drivit projekt kring kvinnors företagande. Stina började sin yrkeskarriär som sköterska. Stina bor  med sin man utanför Kramfors och är även Liberalernas ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors.

 

 

Erica Markusson

Erica Markusson, Örnsköldsvik

Erica är affärsjurist och jobbar idag med innovationer och företagsutveckling. Hon bor med sin familj i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Erica driver frågor så som utveckling av kvinnosjukvården, effektivare upphandling, tydligare ledarskap och styrning.

 

 

 

Liberalernas ledamöter i vårdnämnderna


Catrin Eliasson, ledamot i Folkhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden

Catrin blev invald som Liberalernas ledamot i FPTN våren 2016. Catrin bor på Alnö i Sundsvall, har bakgrund som sköterska, har jobbat med upphandling på landstinget och är nu egen företagare. Catrin har ett stort engagemang och personlig erfarenhet från sin mors sista tid i livet av hur det kan gå om sjukvården inte lotsar patienten rätt. För kontakt mejla catrin.eliasson@liberalerna.se

 

Sarah Karlsson, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sarah har varit Liberalernas ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden sen 2011. Sarah bor i Härnösand med sin familj och är utbildad barnsjuksköterska. Hon har jobbat inom sjukhusvården och jobbar nu med barnhälsovård i primärvården. Sarah är även politisk sekreterare för Liberalerna i landstinget. Sarah når du lättast genom att mejla sarah.karlsson@liberalerna.se eller skicka direktmeddelande på Facebook eller Twitter.

 


 

Liberalernas landstingsfullmäktigeledamöter i Västernorrland

F.v: Stina Ekbäck, Erica Markusson, Arne Engholm, Ingeborg Wiksten och gruppens politiska sekreterare Sarah Karlsson

 

Politikutveckling


Inför varje landstingsfullmäktige samlas alla ledamöter och de ersättare som vill och har tid för att gå igenom sammanträdets ärenden och samtala om aktuell politik.

Ingeborg, Bengt och Erica på fullmäktige i februari 2015

Ingeborg, Erika och Bengt. Bengt är ersättare för Liberalerna i landstingsfullmäktige, från Timrå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner


Motioner är förslag på förändringar i landstingets verksamhet som väcks av en eller flera ledamöter i landstingsfullmäktige. Nedan finner du de motioner Liberalerna har lämnat in till landstingsfullmäktige hittills denna mandatperiod.

Motion 2017-02 om lokalt ledarskap på sjukhusen (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Effektivare materialhantering (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt (Alliansgemensam)

Motion 2016-10 Inför roterande opererande team

Motion 2016-10 Utred entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå

Motion 2016-06 Program mot hedersrelaterat våld

Motion 2016-06 Åtgärder för att hantera sekundärtrauma

Motion 2016-04 Återinför vårdbiträden i vården

Motion 2016-04 Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar

Motion 2016-04 Skapa digitalt familjecenter

Motion 2016-02 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion 2015-10 Minskat stafettberoende

Motion 2015-10 LVN måste bli en bättre arbetsgivare (Bifall)

Motion 2015-10 Inför ambulerande äldrevårdsteam (Besvarad)

Motion 2015-10 Anslagsfinansierad landstingsservice (Besvarad)

Motion 2015-06 Mer patienttid, mindre administration (Besvarad)

Motion 2015-06 Från idé till verklighet – stärk innovationskraften!

Motion 2015-04 Inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården (Bifall)

Motion 2015-04 En kontakt i vården

Motion 2015-02 Nollvision för självmord (Besvarad)

Motion 2015-02 Kvalitetssäkring av patientnära laboratorieverksamhet (Besvarad)

Motion 2014-11 Utred förutsättningarna för ytterligare hospiceplatser (Avslag)

Motion 2014-11 Inför Karriärtjänster i vården (Avslag)


Share