Regionen: Sjukvård & regional utveckling

Regionen ska vara ett län präglat av mångfald, bra miljö, hållbar utveckling, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur, aktiva idéburna organisationer och ett rikt kulturliv.

spargris

Sjukvården måste anpassas efter dagens behov. Det är patientens behov som ska styra vårdens utveckling. Vi måste se till att vi får ut mesta möjliga vård med regionens begränsade resurser. Ny teknik gör att vården kan rädda allt fler, därför ökar behovet av avancerad livräddande vård och behandling. Ny teknik gör också att det blir allt fler dagoperationer. 

5556 - Sjukvård

Det som kan utföras på våra sjukhus blir allt mer avancerat och det som tidigare var avancerat blir standard. Liberalerna vill införa roterande opererande team som servar alla tre sjukhusen med planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Patienten får sin operation på närmaste sjukhus och med bästa möjliga kvalitet. Varför vänta tre till sex månader på en operation, när du med kort varsel kan få samma operation redan i morgon?

 

Primärvården, den nära vården, behöver ökade resurser. På så sätt får vi en vård där vårdcentralen har helhetsbilden över din hälsa och sjukdomshistorik. Vård nära ger effektivare resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Samarbetet med kommunen blir också bättre och problem som ensamhet hos äldre blir då lättare synlig.

Du ska kunna lita på att sjukvården fungerar. Vården vårdar, behandlar och botar fler än någonsin. Men vårdköerna växer och många upplever brister i bemötande av en allt mer stressad personal och man får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. För att komma ifrån dyr hyrpersonal behövs en satsning på arbetsmiljön och möjlighet för varje enhet att utveckla sin verksamhet på bästa sätt. Utbildad vårdpersonal ska vårda – inte administrera eller skura salar, bäddar sängar och gå ut med sopor. Vi behöver införa en modern form av vårdbiträden, patientnära servicepersonal och utbilda fler medicinska sekreterare.

5561 - SjukvårdAmbulansen har utvecklats från transport till tekniskt avancerad mottagning. Behandlingen börjar inte när man kommer till akuten, den börjar när ambulansen kommer. Region Västernorrland har Sveriges högsta kompetens med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Men många transporter skulle kunna ske med enbart förare och sjuksköterska. Med fler typer av fordon kan vi utnyttja våra specialistsjuksköterskors kompetens på bästa sätt. Vi måste också ta tillvara på akutmottagningarnas kompetens för smärtblockad mm innan vidare transport.

IW20160428_plan17-19

Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt. I dag slåss sjukhusen om de specialistläkare som vill jobba på mindre orter. Om det finns specialister på sportskador i Jämtland, låt dem då vara det för hela Norrland, med forskning och möjlighet till utveckling. Om Örnsköldsvik har lyckats rekrytera en kirurg som är expert på tarmoperationer, låt dem bygga ett team och bli hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Först då närmar vi oss jämlik vård.

Superhjalte

 

Det som skiljer oss Liberaler från den rödgröna regionledningen är att när det finns en påtaglig oro för framtiden är vår första tanke inte nedläggning utan utveckling. Vi har fram till idag lämnat in fler motioner än alla övriga partier tillsammans. Med nya moderna Liberala förslag räds vi inte framtiden, vi vill forma och leda den.

 

 

Fem liberala förslag för bättre hälso- och sjukvård


1. Satsa på primärvården och förebyggande vård

 • Mer pengar till primärvården
 • Fler familjecentraler och ökad samverkan mellan kommun och region
 • Inför primärvårdscentra med 1:a linjeansvar för psykisk ohälsa
 • Låt alla välja husläkare och börja med äldre och kroniker
 • Inför Äldrevårdsmottagningar för multisjuka äldre
 • Hälsosamtal ska prioriteras och även genomföras i samband med pensioneringen

2. Anpassa sjukhusvården efter dagens behov

 • Möjlighet att välja mellan ett digitalt eller fysiskt besök
 • Inför roterande opererande team
 • Se över möjligheten till alternativ drift av Sollefteå sjukhus och delar av specialistvården
 • Inför volontärer i samarbete med civilsamhället – ingen ska behöva dö ensam
 • Tillgång till cytostatikabehandling på samtliga sjukhus i länet

3. Se hela människan -låt patientens behov styra

 • Lättambulanser för säkrare sjuktransporter (istället för taxi)
 • Läkemedelsgenomgångar för alla med mer än 5 läkemedel
 • Jämställd och jämlik vård. Krafttag mot negativ särbehandling.
 • Fungerande rehabilitering i hela länet – på sjukhus och primärvård
 • Inför en personlig kontakt i vården.

4. Vårda och värdera personalen

 • Höjd grundbemanning. Alla ska orka jobba heltid.
 • Höj undersköterskornas kompetens. Skapa fler lokala YH-utbildningar så att undersköterskor kan specialisera sig
 • Inför patientnära servicepersonal, en  modern form av vårdbiträden
 • Inför karriärtjänster, det ska löna sig att utbilda sig

5. Skapa förutsättning för gott ledarskap

 • Satsa på chefsutbildningar till alla ledare inom regionen
 • Lokalt ledarskap på varje klinik som främjar ansvarstagande
 • Chefer måste tillåtas arbeta på nytt sätt och styra personalgruppens sammansättning, bemanning och schemaläggning efter verksamhetens behov.
 • Alla chefer måste ges större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer inom bristområden.

Fem liberala förslag för bättre regional utveckling

 1. Mer samverkan med berörda intressenter kring regionala utvecklingsstrategin
 2. Samverka med civilsamhället och inför flexibel och förenklad administration vid bidrag
 3. Se över Kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det ska vara enkelt att åka kollektivt.
 4. Bygg upp en filmfond som ger arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och ett mer attraktivt Västernorrland
 5. Ta tillvara på erfarenheterna från regionens internationella engagemang och använd goda exempel

 

Läs gärna Liberalernas regionplan i sin helhet Regionplan Liberalerna 2019-2021

 

Liberalernas ledamöter i landstingsfullmäktige 2014-2018


Ingeborg Wiksten, gruppledare

Ingeborg har varit involverad i landstingspolitiken sen mitten av 90-talet. Förra mandatperioden var Ingeborg ordförande för Folkhälso- primärvårds och tandvårdsnämnden, idag är hon ledamot i landstingsstyrelsen och leder Liberalernas partigrupp i landstinget. Hon bor i ett radhusområde i Njurunda tillsammans med sina 2 barn. Jämställd och jämlik vård är Ingeborgs hjärtefrågor. Ingeborg når du via e-post på adressen ingeborg.wiksten@liberalerna.se eller på Twitter

 

Arne Engholm

Arne Engholm, Sundsvall

Arne är  nyligen pensionerad, och har jobbat i telecom-branchen med hela Norrland som arbetsområde. Han brinner för regional utveckling och utveckling av djupare samarbete i regionen, i landet och inom EU. Arne bor i centrala Sundsvall. Arne har uppdrag för Liberalerna i AER (samarbetsforum för europeiska regioner) och landstingsstyrelsen.

 

 

Stina Ekbäck

 Stina Ekbäck, Kramfors

Stina är sen några år pensionär. Hon jobbade tidigare på länsstyrelsen med företagsamhet och har drivit projekt kring kvinnors företagande. Stina började sin yrkeskarriär som sköterska. Stina bor  med sin man utanför Kramfors och är även Liberalernas ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors.

 

 

Erica Markusson

Erica Markusson, Örnsköldsvik

Erica är affärsjurist och jobbar idag med innovationer och företagsutveckling. Hon bor med sin familj i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Erica driver frågor så som utveckling av kvinnosjukvården, effektivare upphandling, tydligare ledarskap och styrning.

 

 

 

Liberalernas ledamöter i vårdnämnderna


Catrin Eliasson, ledamot i Folkhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden

Catrin blev invald som Liberalernas ledamot i FPTN våren 2016. Catrin bor på Alnö i Sundsvall, har bakgrund som sköterska, har jobbat med upphandling på landstinget och är nu egen företagare. Catrin har ett stort engagemang och personlig erfarenhet från sin mors sista tid i livet av hur det kan gå om sjukvården inte lotsar patienten rätt. För kontakt mejla catrin.eliasson@liberalerna.se

 

Sarah Karlsson, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sarah har varit Liberalernas ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden sen 2011. Sarah bor i Härnösand med sin familj och är utbildad barnsjuksköterska. Hon har jobbat inom sjukhusvården och jobbar nu med barnhälsovård i primärvården. Sarah är även politisk sekreterare för Liberalerna i landstinget. Sarah når du lättast genom att mejla sarah.karlsson@liberalerna.se eller skicka direktmeddelande på Facebook eller Twitter.

 

Val 2018 – Liberalernas kandidater till regionfullmäktige


 1. Ingeborg Wiksten, Konsult, 55 år, Njurunda

  Ingeborg Wiksten och Erica Markusson

 2. Erica Markusson, Affärsjurist, 39 år, Högbyn
 3. Arne Engholm, Pensionär, 70 år, Sundsvall
 4. Sarah Karlsson, Barnsjuksköterska, 37 år, Härnösand
 5. Leif Palmberg, Tekniker, 71 år, Långsele
 6. Catrin Eliasson, Företagare, 51 år, Alnö
 7. André Strödin, Studerande, 34 år, Vågsnäs
 8. Eva Olstedt-Lundgren, Civilekonom, 50 år, Härnösand
 9. Stefan Westman, Ambulanssjuksköterska, 29 år, Haga
 10. Chatrine Nordlund, Administratör, 42 år, Bergeforsen
 11. Matts Söderberg, Processoperatör, 65 år, Lunde
 12. Ann-Katrin Holmgren, Biomedicinsk analytiker, 65 år, Sundsvall
 13. Alex Nilsson, Studerande, 20 år, Sallyhill
 14. Iréne Wallström, Egenföretagare, 60 år, Sillviken
 15. Göran Jonsson, Försäkringsrådgivare, 72 år, Ånge
 16. Megan Sandberg, Företagssäljare, 71 år, Timrå
 17. Björn Hellquist, Lärare, 69 år, Timrå
 18. Maria Vikberg, Biomedicinsk analytiker, 57 år, Sundsvall
 19. Elias Madi, Tandläkare, 32 år, Sundsvall
 20. Agneta Lindén, Näringslivsutvecklare, 69 år, Sörberge
 21. Mikael Schéele, Riskingenjör, 51 år, Härnösand
 22. Lena Jonsson, Lantbrevbärare, 65 år, Örnsköldsvik
 23. Sture Törnstam, Drifttekniker, 71 år, Näsåker
 24. Gudrun Molander, Socionom, 70 år, Sörberge
 25. Thomas Jonsson, Egenföretagare,50 år, Ånge
 26. Elin Eriksson, Projektledare, 33 år, Söråker
 27. Lars Holmgren, Marknadsekonom, 66 år, Bydalen
 28. Camilla Nilsson, Egenföretagare/begravningsassistent, 47 år, Härnösand
 29. Martin Liljeros, Civilekonom, 45 år, Sundsvall
 30. Annelie Luthman, Jurist, 53 år, Alnö
 31. Peter Hasselborg, Konsult, 71 år, Härnösand
 32. Marianne Andersson, Läkarsekreterare, 81 år, Sörberge
 33. Göran Lundqvist, Socialpedagogisk resurs, 63 år, Örnsköldsvik
 34. Ina Lindström Skandevall, Statsvetare, 37 år, Skönsberg
 35. Marcus Hellström, Kock/studerande, 37 år, Bosvedjan
 36. Ewa Palmberg, Förskollärare, 73 år, Långsele
 37. Peter Granåsen, Ekonomichef, 57 år, Timrå
 38. RosMarie Sandin, Arbetsterapeut, 42 år, Härnösand
 39. Steve Kimararungu, Studerande, 38 år, Sundsvall
 40. David Wallin, IT-tekniker, 43 år, Bergeforsen
 41. Marianne Forzelius, Lärare, 83 år, Timrå
 42. Olle Löfgren, Lärare, 39 år, Härnösand
 43. Agneta Johansson, Arkivsekreterare, 70 år, Krigsbyn
 44. Kurt Enberg, Kyrkoherde, 63 år, Bonäset
 45. Fáten Nilsson, Rådgivare, 47 år, Haga
 46. Jakob Machuca, Advokat, 36 år, Sundsvall
 47. Ingrid Hedström, Personlig assistent, 54 år, Härnösand
 48. Sten-Eric Forzelius, Civilingenjör, 85 år, Timrå
 49. Jöran Lundberg, Pensionär, 89 år, Örnsköldsvik
 50. Bengt Molander, Lärare, 72 år, Sörberge
 51. Jonas Lundgren, Konflikthanterare, 50 år, Härnösand
 52. Olof Markström, Redovisningskonsult, 67 år, Timrå
 53. Magnus Melin, Väktare, 38 år, Själevad
 54. Stefan Falk, Docent, 59 år, Sidsjö

 

Liberalernas landstingsfullmäktigeledamöter i Västernorrland

F.v: Stina Ekbäck, Erica Markusson, Arne Engholm, Ingeborg Wiksten och gruppens politiska sekreterare Sarah Karlsson

 

Politikutveckling


Inför varje regionfullmäktige samlas alla ledamöter och de ersättare som vill och har tid för att gå igenom sammanträdets ärenden och samtala om aktuell politik.

Ingeborg, Bengt och Erica på fullmäktige i februari 2015

Ingeborg, Erika och Bengt. Bengt är från Timrå och ersättare för Liberalerna i regionfullmäktige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner


Motioner är förslag på förändringar i landstingets verksamhet som väcks av en eller flera ledamöter i landstingsfullmäktige. Nedan finner du de motioner Liberalerna har lämnat in till landstingsfullmäktige hittills denna mandatperiod.

Motion 2018-02 Nej till åldersdiskriminering i vården

Motion 2017-10 Plan för införande av digitala lösningar i vården

Motion 2017-06 Digitaliseringspolicy (Bifall)

Motion 2017-06 Reglemente för sjuktransporter (Besvarad)

Motion 2017-06  Ytterligare en mobil tandvårdsklinik (Avslag)

Motion 2017-02 om lokalt ledarskap på sjukhusen (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Effektivare materialhantering (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 kvalitetscertifiering stödtjänster (Avslag)

Motion 2017-02 Haverikommission (Avslag)

Motion 2016-10 Inför roterande opererande team

Motion 2016-10 Utred entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå (Besvarad)

Motion 2016-06 Program mot hedersrelaterat våld

Motion 2016-06 Åtgärder för att hantera sekundärtrauma

Motion 2016-04 Återinför vårdbiträden i vården (Avslag)

Motion 2016-04 Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar

Motion 2016-04 Skapa digitalt familjecenter

Motion 2016-02 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (Besvarad)

Motion 2015-10 Minskat stafettberoende

Motion 2015-10 LVN måste bli en bättre arbetsgivare (Bifall)

Motion 2015-10 Inför ambulerande äldrevårdsteam (Besvarad)

Motion 2015-10 Anslagsfinansierad landstingsservice (Besvarad)

Motion 2015-06 Mer patienttid, mindre administration (Besvarad)

Motion 2015-06 Från idé till verklighet – stärk innovationskraften!

Motion 2015-04 Inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården (Bifall)

Motion 2015-04 En kontakt i vården

Motion 2015-02 Nollvision för självmord (Besvarad)

Motion 2015-02 Kvalitetssäkring av patientnära laboratorieverksamhet (Besvarad)

Motion 2014-11 Utred förutsättningarna för ytterligare hospiceplatser (Avslag)

Motion 2014-11 Inför Karriärtjänster i vården (Avslag)