Kramfors


Välkommen till LIBERALERNA  KRAMFORS 

Liberalerna i Kramfors har förtroendevalda i :

Fullmäktige, ordf. Svante Ivarsson ordinarie.

                         P. Andelid 1:a ers., M. Söderberg 2:a ers.

Kommunstyrelsen, Peter Andelid

Produktionsnämnden, Mats Söderberg

Bildningsnämnden(fd. BKU): Peter Andelid

Räddningstjänsten- Höga Kusten: Mats Söderberg

Kontakt person LUF : Elisabeth Jäntti

Bli  Medlem i  LIBERALERNA KRAMFORS

GENOM ATT KLICKA PÅ LÄNKEN I BLÅTT OCH DU FINNER 4 SÄTT ATT BLI MEDLEM

Välkommen till LIBERALERNA  KRAMFORS                                                                                             

_______________________________________________________________________________________

Då var Årsmötet avklarat och här är styrelsen 2019.:

Ordförande: Svante Ivarsson,  :Vice Ordf: Elisabeth Jäntti,   Sekr: Peter Andelid, Kassör: Matts Söderberg, Ledamot: Hedersmedlem Mirriam Swedengren,    Suppl: Stina Ekbäck,                                                        Revisorer: Dan Wikner,   Kristoffer Laukka                                                                                                   Valda till Länsförbundets Årsmöte: Matts Söderberg ordinarie, Peter Andelid ers.                                              Valda till Länsförbundets styrelse: Matts Söderberg ordinarie, Elisabeth Jäntti ers.                                    Valda till Länsförbundets Valberedning: Dan Wikner ordinarie, Elisabeth Jäntti ers                                        Valda Ombud till Vuxenskolans Årsstämma: Peter Andelid ordinarie, Mirriam Swedengren ers                    Vald Kontakt perssón till LUF: Elisabeth Jäntti                                                                                                Vald pressreferent: Svante Ivarsson

_______________________________________________________________________________________

Insändare i TÅ den 27  sept. 2018                                                                                                                 VAR SKA VI ÄLDRE BO – TÄNK TILL KRAMFORS KOMMUN                                                                       (Läs art./ genom att klicka på den)                                                                                                                    Bygg fler äldreboenden i Kramfors kommun

Kommunalskatt

I Valtider

Företagsklimat

Förstahandskontrakt

Kommunikationer för jobb och tillväxt

Individanpassad mat minskar undernäringen bland äldre

Kramfors i kris,  Kan äldreomsorgen bli bättre, Varför är skolan så viktigt

                                                                                                                      Svante Ivarsson                                                                     (ordf.Liberalerna Kramfors)                                                                                                                         sitter som Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige                                                                                   med Peter Andelid som 1:a ersättare.                                                                                                            och Matts Söderberg 2 :a ersättare

Foto på Peter Andelid

Peter Andelid

Peter Andelid sitter kvar som ersättare i Kommunstyrelsen och som ersättare i Bildningsnämnden ( fd.´BKU)  samt 1:a ersättare Kommunfullmäktige

 

bild på Matts Söderberg

Matts Söderberg

Matts Söderberg byter som ersättare från Världfärdsnämnden (fd.BAS) till ersättare i nyinrättade Produktionsnämnden (fr. jan -19.) samt ny ersättare i Räddningstjänsten Höga Kusten. Är även 2:a ersättare i Kommunfullmäktige.

_______________________________________________________________________________________

Liberalerna i Kramfors har rivstartat det nya Kommunfullmäktige nov.-18 med 4 motioner som godkändes för beredning. Däröver en fråga samt en interpellation ställd till kommunalrådet Sahlén, dessa sköts fram till Januari fullmäktige 2019 då kommunalrådet var frånvarande fullmäktige nov. 2018. Liberalerna Kramfors  kommer fortlöpande att lägga motioner, om hur vi kan öka valfriheten i vår kommun och hur vi kan göra kommunen mer attraktiv och tillgänglig för alla.

_______________________________________________________________________________________

Nyheter, politiska förslag och reportage från våra events och aktiviteter hittar du i nyhetsflödet.

Hittar du inte det du vill veta här så tveka inte att kontakta oss via e-post: kramfors@liberalerna.se. Vill du bli medlem i Liberalerna så surfa in på www.liberalerna.se/bli-medlem

Ordförande Svante Ivarsson

Svante är sen några år tillbaka pensionär. Han har jobbat som journalist och har vid Uppsala universitet avlagt en fil. kand. vid de filosofiska fakulteterna. Svante är intresserad av hur man bygger en effektiv kommunal förvaltning och särskilt intresserad av sociala frågor och rättvisefrågor. Han sitter som Ordinarie i Kommun Fullmäktige i Kramfors

Svante når du på telefon 076 – 845 55 25 eller via e-post svante.ivarsson@gmail.com

Motioner


Ett axplock av alla motioner från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på vårat arkiv här allt eftersom vi lämnar in nya motioner till kommunfullmäktige.

Motion – Biogas

En motion om

Motion – Bra ljus är en lysande idé

En motion om ljusets inverkan på vårat mående och om att modern belysning sparar både ekonomi och miljö

Motion – Hyresgaranti

En motion om att hjälpa unga in på bostadsmarknaden

Motion – Nytt hotell i Kramfors kommun

En motion om att turistmålet Höga kusten behöver fler övernattningsmöjligheter 

Motion -kommunjurist

En motion om att anställa kommunjurist för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning i kommunen

Motion – En ny era i Kramfors

En motion om att skapa en ny modern ledning av Kramfors kommun.

Motion – Ge alla barn i Kramfors ett eget bibliotek

Alla barn äger inte en egen bok. Liberalerna vill ge alla barn i Kramfors en egen bok.

Motion – Seniorboende i Kramfors

Med kommande äldreboom krävs att kommunen tänker nu på framtida boendelösningar

Motion – Industriell processtaxa

Motion – Kommun alt lokalbidrag

Motion – Tillägg och förtydligande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Motion – Utvärdering styrelsearbetet

 

Interpellationer


Här hittar du de senaste interpellationerna från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på här eftersom vi ställer nya frågor till ordföranden i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Interpellation 25 jan 2019- Bluffakturor, samt fråga till kommunalrådet om vår bifallna motion om Processvatten-taxa.

Interpellation – Högakustenskolan

Om situationen vid Högakustenskolan med en avstängd simbassäng som skapar oro i bygden. Man befarar att det är början på en nedläggning av skolan.

 

Insändare


Här hittar du en del insändare som Liberalerna i Kramfors har skrivit

Insändare – Äntligen ett liberalt sparförslag från S

Insändare – Rätt ljus är bra för hälsan

Insändare -Vindkraften är här för att stanna under överskådlig tid

Insändare -Besparingar hotar Barks ungdomsgård i Kramfors

Insändare – Konkurrensutsätt kommunal verksamhet

Insändare – Ideologiska skygglappar hindrar tekniska enheten