Kramfors

Välkommen till Liberalerna i Kramfors!

Liberalerna i Kramfors har förtroendevalda i fullmäktige, KS, BAS-nämnden, BKU och revisionen. I fullmäktige sitter Stina Ekbäck som ordinarie ledamot. Peter Andelid är ersättare i KS och i BKU (skola mm). Matts Söderberg i BAS-nämnd (sociala frågor) och Dan Wikner är ordinarie revisor i kommunen.

Liberalerna i Kramfors har under de sista året lämnat in en rad förslag (s.k motioner) och frågor (s.k interpellationer) till kommunfullmäktige om hur vi kan öka valfriheten i vår kommun och hur vi kan göra kommunen mer attraktiv och tillgänglig för alla.

Nedan hittar du information om våra styrelseledamöter och våra folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige.

Nyheter, politiska förslag och reportage från våra events och aktiviteter hittar du i nyhetsflödet.

Hittar du inte det du vill veta här så tveka inte att kontakta oss via e-post: kramfors@liberalerna.se. Vill du bli medlem i Liberalerna så surfa in på www.liberalerna.se/bli-medlem

 

Liberalernas kandidater till kommunfullmäktige 2018


  1. Svante Ivarsson, Fil. Kand., Grössjö
  2. Peter Andelid, Arbetsförmedlare, Kramfors
  3. Matts Söderberg, Processoperatör, Lunde
  4. Peter Edwall, Civilingenjör, Bollstabruk
  5. Stina Ekbäck, Hemmansägare, Alderskog
  6. Miriam Swedengren, Kreatör, Skog
  7. Kristofer Laukka, Lärare, Kramfors
  8. Dan Wikner, Redaktör, Kramfors

 


Ordförande Svante Ivarsson

Svante är sen några år tillbaka pensionär. Han har jobbat som journalist och har vid Uppsala universitet avlagt en fil. kand. vid de filosofiska fakulteterna. Svante är intresserad av hur man bygger en effektiv kommunal förvaltning och särskilt intresserad av sociala frågor och rättvisefrågor. Han sitter som ersättare i kommunstyrelsen och BAS-nämnden (sociala frågor).

Svante når du på telefon 076 – 845 55 25 eller via e-post svante.ivarsson@gmail.com

 

Stina Ekbäck

Ledamot i kommunfullmäktige, Stina Ekbäck

Stina är utbildad sjuksköterska och har jobbat många år på länsstyrelsen med blanda annat projekt som ska gynna kvinnligt företagande i länet.  Stina är sen några år pensionär och trappade då upp sitt politiska engagemang. Hon är förutom Liberalernas ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors även regionpolitiker och sitter som ledamot i regionfullmäktige i Västernorrland.

 

Motioner


Ett axplock av alla motioner från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på vårat arkiv här allt eftersom vi lämnar in nya motioner till kommunfullmäktige.

Motion – Hyresgaranti

En motion om att hjälpa unga in på bostadsmarknaden

Motion -modern belysning

En motion om att modern belysning sparar både ekonomi och miljö

Motion – Nytt hotell i Kramfors kommun

En motion om att turistmålet Höga kusten behöver fler övernattningsmöjligheter 

Motion -kommunjurist

En motion om att anställa kommunjurist för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning i kommunen

Motion – En ny era i Kramfors

En motion om att skapa en ny modern ledning av Kramfors kommun.

Motion – Ge alla barn i Kramfors ett eget bibliotek

Alla barn äger inte en egen bok. Liberalerna vill ge alla barn i Kramfors en egen bok.

Motion – Seniorboende i Kramfors

Med kommande äldreboom krävs att kommunen tänker nu på framtida boendelösningar

 

Motion – Industriell processtaxa

Motion – Kommun alt lokalbidrag

Motion – Tillägg och förtydligande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Motion – Utvärdering styrelsearbetet

 

Interpellationer


Här hittar du de senaste interpellationerna från Liberalerna i Kramfors. Vi fyller på här eftersom vi ställer nya frågor till ordföranden i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Interpellation – Högakustenskolan

Om situationen vid Högakustenskolan med en avstängd simbassäng som skapar oro i bygden. Man befarar att det är början på en nedläggning av skolan.

 

Insändare


Här hittar du en del insändare som Liberalerna i Kramfors har skrivit

Insändare -Vindkraften är här för att stanna under överskådlig tid

Insändare -Besparingar hotar Barks ungdomsgård i Kramfors

Insändare – Konkurrensutsätt kommunal verksamhet

Insändare – Ideologiska skygglappar hindrar tekniska enheten