Är framtidens gymnasieskola på Hägglundsområdet?

Behovet av nya lokaler för gymnasieverksamheten på Parkskolan är stort och akut. Liberalerna Örnsköldsvik föreslår därför att kommunen tar kontakt med privata fastighetsägare för att skapa framtidens gymnasieskola.
– Det är dags att tänka utanför boxen, konstaterar Liberalernas ordförande André Strödin. 

Idag följer Örnsköldsviks kommun en princip om att själva äga och förvalta alla sina byggnader. Liberalerna Örnsköldsvik vill nu se att kommunen tänker nytt, de ser flera fördelar med att bygga upp en permanent gymnasieverksamhet hos en privat fastighetsägare:

  • Det går att integrera gymnasieverksamheten med andra företag och framtida arbetsgivare.
  • Fastighetsägaren måste följa näringslivets behov av utveckling, vilket gör att skolan ständigt
    kommer vara modern.
  • Det är enklare att anpassa vad man hyr utifrån hur elevunderlaget förändras över tid.
  • Kommunen kan prioritera investeringar i sådant som andra aktörer inte har intresse av att
    äga och förvalta, t.ex. upprustning av gator.
Uppmanar Örnsköldsviks kommun att tänka nytt

Tankarna på en ny gymnasieskola har funnits länge, även hos Liberalerna Örnsköldsvik, som till slut landat i slutsatsen att en ny gymnasieskola inte behöver vara en ny huskropp. De tog därför kontakt med Axcell Fastighetspartner Norr AB som förvaltar Hägglundsområdet åt Hägglundsfastigheterna AB.
Lokalerna vid företagsområdet på Björnavägen rymmer ca 5 000 kvadratmeter flexibel kontorsyta, en stor restaurang och bra infrastruktur.
– Där finns även en ljushall som skulle fungera som samlingslokal och verkstadshangarer som kan utvecklas för såväl fysiska aktiviteter som praktiska gymnasieprogram, berättar André Strödin.
Irene Wallström, talesperson för bildningsfrågor i Liberalerna Örnsköldsvik konstaterar att  egentligen bara är fantasin som sätter gränser och ger ett exempel på hur Svenska Kyrkan skapat flexibla rum med hjälp av vikväggar i Alne Församlingsgård. Även André Strödin ser stor potential i lokalerna.
– Läget i sig är ju fantastiskt, med bra infrastruktur som parkeringar, bussar och tåg. Det är nära till friluftsområden och bostadsområden med studentlägenheter.

Stora kostnader att renovera Parkskolan

Parkskolans brister har varit på tapeten i flera år. I december 2018 presenterade Tecnicon en utredning om möjligheterna att antingen bygga om och ut Parkskolan eller bygga en helt ny gymnasieskola. Kostnaderna för båda alternativen landade på närmare en halv miljard, utan att egentligen ge en snabb lösning för bristerna på Parkskolan. Liberalerna Örnsköldsvik föreslår därför att Örnsköldsviks kommun direkt tar kontakt med privata fastighetsägare för att hitta åtminstone en tillfällig lösning för att förbättra arbetsmiljön för elever och personal.
– Vill vi visa att framtiden finns i Örnsköldsvik måste vi visa våra barn och ungdomar att vi ser dem, förklarar Irene Wallström.

Liberalerna Örnsköldsvik hoppas att kommun och kommunfullmäktiges partier tar till sig förslaget och att kommunen, genom att hyra in sig i befintliga lokaler, tar vara på möjligheterna att skapa en ny gymnasieskola.

Här hittar du Liberalerna Örnsköldsviks pressmeddelande från den 14 januari 2019.

error