L Övik: Skolan måste sättas först i hela kommunen

I Liberalernas skuggbudget för Örnsköldsvik för 2019, med prognos för 2020-2022 sätter vi skolan först, människan i centrum och kräver att kommunens nämnder arbetar mot gemensamma mål.
Vi vill se att underhåll går före dyra investeringar. Genom ny teknik och nya arbetsmetoder skapar vi ekonomiskt utrymme för lärande.

– Det är roligt att kunna presentera en röd tråd som Örnsköldsviks kommun tidigare saknat och en
politik som tydligt visar det liberala hjärtat. Även om vi liberaler är utanför kommunfullmäktige så är
våra väljare inte utan röst, säger André Strödin nyvald ordförande i Liberalerna Örnsköldsvik.

Skolan först
Under perioden vill partiet se satsningar
med totalt 80 miljoner under budgetområdet “Lärande genom hela livet”. Liberalerna föreslår bland annat spetsutbildningar, stöd till rektorer och att skolskjutsarna inte i onödan förlänger skoldagen.
– Skolan ska komma först i samtliga verksamheter. Ett snörikt år ska inte innebära att våra barn
kommer till dammiga skollokaler efter sommarlovet, konstaterar André Strödin.

Underhåll före nybyggnation
Liberalerna vill inte se någon ny simhall utan istället föreslår de att underhåll går före nybyggnation.
– Vi prioriterar investeringar i bättre infrastruktur, underhåll av skolor och fler vård- och omsorgsplatser, bl.a. ett generationsboende. Våra förslag kräver att all verksamhet tar kraftfulla steg mot att effektivisera sina arbetsmetoder samt skapa nytta för invånarna genom digitalisering, förklarar Erica Markusson Liberalernas nuvarande ledamot i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik.

Liberalerna vill med sin skuggbudget bidra till att skapa en målstyrd kommun där hjärtat slår för
människan, genom kunskap, trygghet och ett växande näringsliv.

Budgetförutsättningar, Målstyrd driftbudget, Nämndsindelad driftbudget, Skattemedel per nämnd, Investeringsbudget

error