Tydligt ledarskap ger mer tid för kunskap i skolan

Liberalerna i Örnsköldsvik presenterar idag två förslag för att ge bättre förutsättningar för lärarna i Örnsköldsviks skolor.

– Lärarnas administrativa börda går att minska snabbt, säger Irene Wallström talesperson för utbildningsfrågor för Liberalerna Örnsköldsvik. Det gäller bara att ge våra rektorer förutsättningar att faktiskt avlasta lärarna genom administrativa resurser och tydliga arbetsbeskrivningar för all personal i skolan.

Liberalerna i Örnsköldsvik vill att skolpersonalens närmaste chef får resurser att leda nära skolverksamheten och att stödfunktionerna flyttas ut från kommunhuset.  Liberalerna förslår därför att bildningsförvaltningen får förutsättningar att organisera verksamheten så att rektorer kan leda ett administrativt team för att stärka det lokala ledarskapet och frigöra tid för lärarna.

Alla barn har rätt att få det stöd och den hjälp som de behöver för att nå kunskapskraven i skolan. Läroplanen är inte en arbetsbeskrivning för lärarna utan en kunskapsplan för eleven. Liberalerna Örnsköldsvik konstaterar att det krävs arbetsbeskrivningar för att lärarna ska kunna förverkliga läroplanen och fokusera på sina arbetsuppgifter.  Inför nästa mandatperiod vill därför Liberalerna Örnsköldsvik säkerställa att det finns arbetsbeskrivningar för ​all personal​ som arbetar i skola, fritidshem och förskola.

Läs mer i Liberalerna Örnsköldsviks pressmeddelande.

error